Search results

Records found: 714  
Your query: Keywords = "outsourcing"
 1. Insourcing-náhrada za outsourcing? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2007. ISSN 1335-1729, 3/2007, roč. 12, zoš. 46, s. 15-16.
  article

  article

 2. MAŤO, Vladimír. Colné konanie je čoraz drahšia povinnosť. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2024. ISSN 1214-4827, Apríl-jún 2024, roč. 20, č. 99, s. 26-27.
  article

  article

 3. MAJZLÍKOVÁ, Erika. Redefining Global Markets : The Regionalisation of Global Value Chains. 1st Edition. Cham : Springer Nature Switzerland, 2024. 80 s. [4,55 AH]. VEGA 1/0781/21. ISBN 978-3-031-56041-5. [Copy count : 30, currently available 0, at library only 30]
  book

  book

 4. HALMAI, Péter. Globalisation Versus Deglobalisation. In Financial and Economic Review : Scientific Journal of the Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : Magyar Nemzeti Bank, 2023. ISSN 2415-9271, 2023, vol. 22, no. 2, pp. 5-24.
  article

  article

 5. ALENOVÁ, Gabriela. Trendy outsourcingu v slovenských firmách. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2023. ISSN 1335-2008, 2023, roč. 28, č. 6, s. 18-19.
  article

  article

 6. Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023. Konferencia. Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023. Editor: Roman Lacko ; recenzenti: Henrieta Pavolová, František Pollák, Marek Szajt. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. CD-ROM 255 s. [12,75 AH]. ISBN 978-80-225-5057-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. Cranet Executive Report on International Human Resource Management : Summary and Analysis of 2021-2022 Survey Data. 1st Edition. [Bedford] : Cranfield Network on Human Resources Management (CRANET), 2023. 51 s.
  electonic book

  electonic book

 8. KORNILOVA, Iryna et al. Types of Innovation Outsourcing: A Systemic Perspective. In Scientific Papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2023. ISSN 1211-555X, 2023, vol. 31, no. 2, s. 1-13.
  article

  article

 9. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Centrá zdieľaných služieb v kontexte globálneho vývoja poznačeného pandémiou COVID-19. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 41-50 online. VEGA 1/0121/21.
  article

  article

 10. VERNEROVÁ, Dominika. Úloha logistických centier vo zvyšovaní kvality distribučných služieb : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2022. 186 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.