Search results

Records found: 113  
Your query: Keywords = "plasty"
 1. MÁTEL, František. Uhlíková stopa a životný cyklus. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1335-7808, 2024, roč. 24, č. 4, s. 5-6.
  article

  article

 2. KUBÍKOVÁ, Ľubomíra - RUDÝ, Stanislav. The Current Global Situation of Plastics and Forecast of Plastic Waste. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 128-137. PMVP I-22-106-00.
  article

  article

 3. MALEGA, Peter et al. Increasing the Efficiency of Recovery and Finalization of Plastic Waste in a Company. - Registrovaný: Scopus. In Polish Journal of Environmental Studies. - Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 2083-5906, 2024, vol. 33, no. 2, . pp. 1299-1307. KEGA 030EU-4/2022, VEGA 1/0064/23, KEGA 019TUKE-4/2022.
  article

  article

 4. Investícia do dizajnu obalu sa vypláca. In Instore : [Slovakia]. - Bratislava : Events & Publishing, 2023. ISSN 1336-2348, 2023, roč. 21, č. 7, s. 10-11.
  article

  article

 5. MÁTEL, František. Odpad z plastov a betón. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1335-7808, 2023, roč. 23, č. 3, s. 2-3.
  article

  article

 6. TROŠANOVÁ, Mária. Ako sa zorientovať v označovaní obalov. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1335-7808, 2023, roč. 23, č. 3, s. 4-8.
  article

  article

 7. TROŠANOVÁ, Mária. Pokroky štátov v znižovaní spotreby ľahkých plastových tašiek. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1335-7808, 2023, roč. 23, č. 5, s. 2-5.
  article

  article

 8. MASLEN, Michal. Nové prístupy k spracovaniu a degradácii plastového odpadu. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1335-7808, 2023, roč. 23, č. 6, s. 2-5.
  article

  article

 9. LACUŠOVÁ, Sabina. Severské štáty ako lídri v oblasti ochrany životného prostredia v Európe. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2023. ISSN 1339-3502, 2023, roč. 18, č. 2, s. 44-60.
  article

  article

 10. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka - KOSANIĆ, Lenka - GUBÍNIOVÁ, Katarína. Enhancing Sustainability: Evaluating the Deposit Return System for PET Bottles and Aluminium Cans in Slovakia - Insights from Retail Chain Employees and a Food Wholesaler Owner. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 41-48. VEGA 1/0398/22, KEGA 030EU-4/2022.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.