Search results

 1. ĎURIČOVÁ, Ivona. Podporná politika v poľnohospodárstve SR v rokoch 2007 – 2016. In Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2018. ISSN 1338-6336, 2018, roč. 18, č. 1, s. 35-53.
  article

  article


 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Comparison of EU and Slovak Requirements of Reports on Payments to Governments. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 122-127. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  article

  article


 3. ŽITŇANSKÝ, Eduard. Základný príjem ako záruka budúcnosti. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 27. apríla 2016, roč. 24, č. 9, s. 36-38.
  article

  article


 4. ĎURIČOVÁ, Ivona. Podporná politika v poľnohospodárstve SR v rokoch 2004 – 2014. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 2, s. 5-21 online.
  article

  article


 5. ZGAJNAR, Jaka. Simulation model based on IACS data; alternative approach to analyse sectoral income risk in agriculture. In Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. ISSN 1336-9261, 2016, vol. 19, no. 1, s. 56-64 online.
  article

  article


 6. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Vznik a charakteristika spoločnej poľnohospodárskej politiky. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : spoločenská poľnohospodárska politika EÚ [elektronický zdroj]. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 7-12 [7,79 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  article

  article


 7. MARIANYI, Peter. Platby treba strážiť, aj keď firma rastie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 5, s. 49-50.
  article

  article


 8. BRINDZOVÁ, Zuzana. Pravidlá podpory v poľnohospodárstve s účinnosťou od 1. marca 2015. In Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ [elektronický zdroj]. - Bratislava : Dashöfer Holding a Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-2950, 22.3.2015, s. 1-2 [4,40 NS] online.
  article

  article


 9. ĎURIČOVÁ, Ivona. Podporná politika do poľnohospodárstva SR v rokoch 2004 – 2012. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2014. ISSN 1338-6336, 2014, roč. 14, č. 2, [s. 1-15] online.
  article

  article


 10. KŘÍSTKOVÁ, Zuzana - RATINGER, Tomáš. Potenciální distribuční efekty reformy Společné zemědělské politiky a vyvolaná strukturální změna. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 5, s. 473-494.
  article

  article