Search results

Records found: 308  
Your query: Keywords = "podmienky životné"
 1. KOZÁR, Patrik. Slovakia As a Prospective Country for Foreigners: Qualitative Approach. In Zabezpečennia stijkosti systemy publičnoji vlady ta upravlinnia v umovach vojennoho stanu ta vidnovlennia Ukrajiny. Konferencija. Zabezpečennia stijkosti systemy publičnoji vlady ta upravlinnia v umovach vojennoho stanu ta vidnovlennia Ukrajiny : materialy Vseukrajinskoji naukovo-praktičnoji konferencii za mižnarodnoju učastiu, 18. travnja 2023 roku, Odesa. - Odesa : Odeska politechnika, 2023. ISBN 978-80-225-5069-7, s. 246-252.
  article

  article

 2. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Chudoba ako cieľ stratégie Európa 2020 z pohľadu Slovenska. In "Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030 III." : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-225-5051-2, s. 11-17. VEGA 1/0338/22.
  article

  article

 3. BŽANOVÁ, Klaudia. Komparácia miery chudoby v členských krajinách Európskej únie. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 25. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5131-1, s. 18-27.
  article

  article

 4. HÖHNE, Sylva. Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 2, s. 9-14.
  article

  article

 5. PÉLIOVÁ, Jana et al. Assessment of Material and Living Conditions of the Quality of Life in Slovakia. In Ekonomìčnij časopis Volinskogo nacìonaľnogo unìversitetu ìmenì Lesì Ukraïnki. - Lutsk : Lesya Ukrainka Volyn National University. ISSN 2786-4618, 2022, god. 4, no. 32, s. 14-26.
  article

  article

 6. GABČOVÁ, Lýdia. Job Opportunities and Job Search Tools. What Have Roma Experienced in Slovakia and How are They. In Prognostické práce. - Bratislava : Prognostický ústav – CSPV SAV, 2022. ISSN 1338-3590, 2022, vol. 14, no. 1, pp. 32-47.
  article

  article

 7. MINTÁL, Ján. Pracovné a životné podmienky zamestnancov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 10-11, s. 24-28.
  article

  article

 8. ANTOŠOVÁ, Irena - HAZUCHOVÁ, Naďa - STÁVKOVÁ, Jana. Income Situation of Agricultural Households of EU Countries. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 4, s. 121-128.
  article

  article

 9. ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Typologie sídel zejména s ohledem na vliv klimatu. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2019. ISSN 1805-3246, 2019, č. 3, s. 1-21.
  article

  article

 10. DANESHJO, Naqibullah - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Model Approaches to the Quality of Life Measurement and Survey of Quality of Life - Evaluation of the Subjective Quality of Life in Region. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2019. ISSN 2585-8785, 2019, vol. 12, no. 2, s. 13-26 online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.