Search results

Records found: 2796  
Your query: Keywords = "podnik malý"
 1. KORSAKIENĖ, Renata - RAIŠIENĖ, Agota Giedrė. Sustainability Drivers of Small and Medium-Sized Firms: A Review and Research Agenda. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2022. ISSN 1804-8048, 2022, vol. 30, no. 1, s. 1-12.
  article

  article

 2. ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Dagmar - NOVOTNÁ, Jana. Implementation of Quality Improvements and Innovations in Agricultural Enterprises. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2022. ISSN 1805-9295, 2022, vol. 68, no. 6, s. 207-218.
  article

  article

 3. SALAZAR-REBAZA, Carola et al. Financing in the Alternative Securities Market: Economic and Financial Impact on SMEs. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2022. ISSN 1810-4967, 2022, vol. 19, no. 2, s. 1-13.
  article

  article

 4. POVOLNÁ, Lucie - JÁNSKÁ, Michaela - ŽAMBOCHOVÁ, Marta. Estimates of Future Industrial Development in the Context of Company Size. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 3, s. 312-340.
  article

  article

 5. ČÍŽEK, Petr - ZEMANOVÁ, Veronika. Perceived Usefulness of Various Types of Customer Feedback Viewed By Managers of SMEs in the Czech Republic. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 2, s. 21-34 online.
  article

  article

 6. MACHAČ, Ondřej. Jak fintech pomáhá překlenout mezeru ve financování malých a středních podniků? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 6, s. 16-17.
  article

  article

 7. SOBKOVÁ, Martina. Jít, či nejít na trh. To je, oč v případě SME běží. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 6, s. 10-14.
  article

  article

 8. ADÁMEK, Emil - JANKŮ, Jan. What Drives Small Business Crowdfunding? Impact of Macroeconomic and Financial Factors. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683, 2022, vol. 72, no. 2, s. 172-196.
  article

  article

 9. NOVOTNÁ, Simona. Expertná databáza OZE pre uskutočnenie analýzy energetického hospodárenia podnikov MSP. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISSN 1805-0638, 2022, roč. 11, č. 1, s. 27-32.
  article

  article

 10. BEDNARČÍKOVÁ, Diana - ROMANOVÁ, Anita. Informačné technológie v malých a stredných podnikoch. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 75-85 online. I-22-111-00.
  article

  article