Search results

 1. JURÍK, Pavol. Informačné systémy v podnikovej praxi. Odborní recenzenti: Peter Schmidt, Ján Pittner. 2. [aktualizované] vydanie. Nové Zámky : Tlačiareň Merkur, 2018. 185 s. [9,85 AH]. ISBN 978-80-970233-7-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. BORŮVKOVÁ, Aneta - ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Digitálna ekonomika ako nová výzva pre daňovú politiku. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 4, s. 5-12 online. I-18-111-00.
  article

  article

 3. DNA Amazoňákov : hľadáme vždy len tých najlepších. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 4, s. 34-36.
  article

  article

 4. SMRČKA, Luboš et al. Charakteristiky insolvenčních řízení společností s virtuálními sídly. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 3, s. 287-300.
  article

  article

 5. Čoraz viac manažérov podporuje home office. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 9, s. 72.
  article

  article

 6. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Štrukturálne zmeny vo výrobe a ekonomike virtuálnej farmy na Slovensku. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2017. ISSN 1338-6336, 2017, roč. 17, č. 1, s. 96-110 online. VEGA 1/0128/15 (Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti).
  article

  article

 7. JURÍK, Pavol. Informačné systémy v podnikovej praxi. Odborní recenzenti: Peter Schmidt, Ján Pittner. 1. vyd. Nové Zámky : AZ PRINT, 2016. 136 s. [7,15 AH]. ISBN 978-80-88729-42-6. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. DĚDINA, Jiří - VÍTKOVÁ, Kamila. Zkušenosti, poznatky a možnosti organizování podniku pomocí síťových struktur. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2015. ISSN 1338-6581, 2015, roč. 4, č. 2, s. 22-29.
  article

  article

 9. BEŇO, Rastislav - JAKÁBOVÁ, Martina. Využitie konceptu „Digitálny podnik“ v oblasti ergonómie v kontexte udržateľného pracovného výkonu zamestnancov. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2014. ISSN 1338-435X, 2014, roč. 4, č. 1, s. 6-21. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0198066/VP1_2014.pdf>
  article

  article

 10. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - KOBULNICKÝ, Ján. Virtuálne podnikanie a virtuálny podnik. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2014. ISSN 1338-5224, 2014, roč. 4, č. 2, s. 85-89.
  article

  article