Search results

 1. AKINBOLA, Olufemi Amos - SANNI, Sekinat Arike - AKINBOLA, Omolola Sariat. Entrepreneurship Support Agencies (ESA) and Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Nigeria. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2019. ISSN 1802-792X, 2019, vol. 13, no. 1, s. 29-43.
  article

  article

 2. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). Recenzenti: Jaroslav Holomek, Adriana Grenčíková ... [et al.]. 1.vydanie. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. online 258 s. VEGA 1/0430/18. ISBN 978-80-8075-837-0.
  electonic book

  electonic book

 3. BREZINA, Daniel - MASÁR, Matej. Návrh postupu riadenia finančných rizík v podmienkach malého a stredného podnikania. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 16-24.
  article

  article

 4. SME and Entrepreneurship Policy in Kazakhstan 2018. Paris : OECD, 2018. 234 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-policy-in-kazakhstan-2018_9789264301450-en> ISBN 978-92-64-30144-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018. Paris : OECD, 2018. 191 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-policy-in-indonesia-2018_9789264306264-en> ISBN 978-92-64-30625-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Good Regulatory Practices to Support Small and Medium Enterprises in Southeast Asian. Paris : OECD, 2018. 243 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/good-regulatory-practices-to-support-small-and-medium-enterprises-in-southeast-asia_9789264305434-en> ISBN 978-92-64-30542-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Inclusive Growth in Seoul, Korea. Paris : OECD, 2018. 112 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/inclusive-growth-in-seoul-korea_9789264290198-en> ISBN 978-92-64-29018-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Environmental Policy Toolkit for SME Greening in EU Eastern Partnership Countries. Paris : OECD, 2018. 152 s. OECD Green Growth Studies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/environmental-policy-toolkit-for-sme-greening-in-eu-eastern-partnership-countries_9789264293199-en> ISBN 978-92-64-29317-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Financing SMEs and Entrepreneurs 2018 : an OECD Scoreboard. Paris : OECD, 2018. 237 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2018_fin_sme_ent-2018-en> ISBN 978-92-64-28956-7. ISSN 2306-5257. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. OECD Tourism Trends and Policies 2018. Paris : OECD, 2018. 375 s. OECD Tourism Trends and Policies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-tourism-trends-and-policies-2018/summary/english_8fba5a92-en?parentId=http%3A%2F%2Finstance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fpublication%2Ftour-2018-en> ISBN 978-92-64-28738-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book