Search results

Records found: 760  
Your query: Keywords = "podnikanie malé"
 1. BÖSZÖRMENYI, Jana. Porovnanie živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Aké sú výhody ich kombinácie? In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1336-426X, 2023, roč. 20, č. 6, s. 32-41.
  article

  article

 2. VOJTKOVÁ, Mária. Malé podniky ako hnacia sila národnej ekonomiky. In Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4993-6, s. 160-175. VEGA 1/0561/21.
  article

  article

 3. MURA, Ladislav. Dopad pandémie COVID-19 na podnikateľskú aktivitu malých, stredných a rodinných podnikov. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 39-52 online. GAAA/2022/16, VEGA 1/0718/22.
  article

  article

 4. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Pomoc pri udržaní prevádzky a zamestnanosti malých zamestnávateľov Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 21-27 online. VEGA 1/0121/21.
  article

  article

 5. MURA, Ladislav. Some Characteristics of Small Business and Family Businesseses. In WayScience: 1st International Scientific and Practical Internet Conference. Scientific Research and Innovation. Scientific Research and Innovation : Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference. - Dnipro : FOP Marenichenko V.V., 2022. ISBN 978-617-95218-5-0. ISSN 2664-4819, pp. 129-132 online. GAAA/2022/16.
  article

  article

 6. DUGAS, Jaroslav - BOSÁK, Martin. Bariéry inovácií v malých a stredných podnikoch. In „Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU 4/2022“. Medzinárodný vedecký workshop. „Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022“ : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 9. november 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5015-4, s. 19-25. KEGA 035EU-4/2022.
  article

  article

 7. MILZ, Markus. Vertriebspraxis Mittelstand : Ein Grundlagenwerk für Strategie, Führung und Sales. 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden : Springer Gabler, 2022. 336 s. ISBN 978-3-658-38342-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2021. Bratislava : Slovak Business Agency, 2022. 166 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. ZAJKO, Marián - KATRENČÍK, Ivan - MAJERNÍK, Štefan. Riadenie malých a stredných podnikov. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave - SPEKTRUM STU, 2022. 313 s. ISBN 978-80-227-5186-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Riadenie malých a stredných podnikov

  book

 10. GAJDOVÁ, Denisa. Facilitator as an Important Determinant of Entrepreneurial Competitiveness within Cluster. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production III. : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2022. ISBN 978-80-280-0180-3, pp. 39-45. VEGA 1/0708/20.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.