Search results

 1. STRÁŽOVSKÁ, Helena - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. The Role and Participation of Slovak Small Entrepreneurs in the Single Market. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 420-430 CD-ROM. KEGA 027EU-4/2016.
  article

  article


 2. SKORKOVÁ, Zuzana. [Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie – základy teórie a prípadové štúdie]. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 13, č. 7, s. 1-2 online. Recenzia na: Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie – základy teórie a prípadové štúdie / Bednár, R. - Bratislava : Ekonóm, 2018.
  article

  article


 3. International Business Review. Amsterdam : Elsevier. 6x ročne. ISSN 0969-5931. Available on Internet: http://www.elsevier.com/locate/ibusrev/
  journal

  journal


 4. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. Edited by: Iveta Černá. 1st edition. Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. CD-ROM 531 s. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 5. Global Business Practices: Communication, Leadership, Negotiations and Ethics. Reviewers: Radoslav Štefančík, Tompos Anikó. 1st edition. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. 256 s. Probleme und Chancen der Globalisierung, Band 12. ISBN 978-3-339-10052-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. BLÁHOVÁ, Mária. Meeting the New Challenges in International Business Activities through Mastering Soft Skills. In Global Business Practices: Communication, Leadership, Negotiations and Ethics. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10052-8, s. 169-226 [4,17 AH].
  article

  article


 7. ROŽ, Jakub. Dopředu mě žene touha změnit svět. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 5, s. 14-19.
  article

  article


 8. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - BEDNÁR, Richard. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : základy teórie a prípadové štúdie. Recenzenti: Katarína Remeňová, Katarína Chomová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 215 s. [13,63 AH]. ISBN 978-80-225-4495-5. [Copy count : 12, currently available 7, at library only 3]
  book

  book


 9. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Strategické kroky a rozhodnutia startupov v medzinárodnom prostredí. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4457-3, s. 149-166.
  article

  article


 10. BALÁŽ, Peter - BRONČEK, Juraj - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Is the "One belt One road" (OBOR) project a long-term risk or a new opportunity for the EU's geostrategic interests in a globalized world economy? In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 1, pp. 69-77 online. VEGA 1/0897/17.
  article

  article