Search results

 1. Dny práva 2017 [elektronický zdroj]. Část III. Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí. Recenzenti: Damian Czudek, Kristýna Fronc Chalupecká ... [et al.]. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. online 392 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-8974-7.
  electonic book

  electonic book


 2. Global Business Practices: Communication, Leadership, Negotiations and Ethics. Reviewers: Radoslav Štefančík, Tompos Anikó. 1st edition. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. 256 s. Probleme und Chancen der Globalisierung, Band 12. ISBN 978-3-339-10052-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. KARPENKO, Lidiia. Conceptual Bases of Investment Controlling and Impact Investing: Process Modelling of International Strategies. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1336-1562, 2018, roč. 16, č. 3, s. 292-323.
  article

  article


 4. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. Edited by: Iveta Černá. 1st edition. Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. CD-ROM 531 s. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book


 5. SKORKOVÁ, Zuzana. [Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie – základy teórie a prípadové štúdie]. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 12, č. 7, s. 1-2 online. Recenzia na: Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie – základy teórie a prípadové štúdie / Bednár, R. - Bratislava : Ekonóm, 2018.
  article

  article


 6. KOLEMBUS, Anton. Zdaňovanie pri presune do zahraničia (exit tax) od roku 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 9, s. 2-5.
  article

  article


 7. International Business Review. Amsterdam : Elsevier. 6x ročne. ISSN 0969-5931. Available on Internet: http://www.elsevier.com/locate/ibusrev/
  //www.sciencedirect.com/journal/international-business-review
  journal

  journal


 8. ROŽ, Jakub. Dopředu mě žene touha změnit svět. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 5, s. 14-19.
  article

  article


 9. BLÁHOVÁ, Mária. Meeting the New Challenges in International Business Activities through Mastering Soft Skills. In Global Business Practices: Communication, Leadership, Negotiations and Ethics. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10052-8, s. 169-226 [4,17 AH].
  article

  article


 10. STRÁŽOVSKÁ, Helena - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. The Role and Participation of Slovak Small Entrepreneurs in the Single Market. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 420-430 CD-ROM. KEGA 027EU-4/2016.
  article

  article