Search results

 1. Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká asociace pojišťoven. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.pojistnyobzor.cz> ISSN 2464-7381.
  electronic journal

  electronic journal

 2. SOBKOVÁ, Martina. Bankéři berou nadprůměr, ale ne všichni! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 2, s. 36-37.
  article

  article

 3. KOVÁŘ, Dalibor - AMLER, Pavel. Digitální příležitosti a rok 2020. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 7-9.
  article

  article

 4. MESRŠMÍD, Jaroslav. Ničivé požáry v Austrálii a role pojišťovnictví. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 48-50.
  article

  article

 5. SOBKOVÁ, Martina. Bude rok 2019 rekordním? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 10-12.
  article

  article

 6. HLAVÁČKOVÁ, Zuzana - ANDRAŠČIKOVÁ, Jana. Hromadné žaloby - situace v Evropě a ČR. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 16-21.
  article

  article

 7. JEDLIČKA, Petr. Vývoj pojistného trhu v roce 2019 a živelní škody v 1. čtvrtletí 2020. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 42-44.
  article

  article

 8. JINDROVÁ, Pavla. Modely extrémních pojištěných škod v důsledku přirodních katastrof. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, s. [1-12].
  article

  article

 9. DICKSON, David C. M. - HARDY, Mary R. - WATERS, Howard R. Solutions Manual for Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. 3rd Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 296 s. International Series on Actuarial Science. ISBN 978-1-108-74761-5.
  book

  book

 10. JURKOVIČOVÁ, Lujza et al. Poistné právo pre ekonómov. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 221 s. [11,39 AH]. ISBN 978-80-571-0180-2. [Copy count : 15, currently available 12, at library only 2]
  book

  book