Search results

 1. KRÁLIKOVÁ, Kristína - SURMA, Liudmila. Sistema obrazovanija policii v ministerstve vnutrennich del Slovackoj respubliky. In Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. - Moscow : Moscow University of The Ministry of Internal Affairs of Russian Federation. ISSN 2073-0454, 2020, no. 2, pp. 244-250.
  article

  article

 2. Zákony II/2019 - časť B : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti trestného práva a civilného procesu k 1.1.2019 : trestný zákon : strelné zbrane a strelivo : policajný zbor : správny súdny poriadok : exekučný poriadok : trestný poriadok : súkromná bezpečnosť : ústava SR. Žilina : Poradca, 2019. 720 s. ISBN 978-80-8162-061-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Zákony V/2019 : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti verejnej správy, škôl a obcí k 1.1.2019 : rozpočtové pravidlá VS : školstvo : financovanie : obecné zriadenie : štátna služba : platové tarify : regionálna investičná pomoc : ochrana nefajčiarov : obecná polícia. Žilina : Poradca, 2019. 576 s. ISBN 978-80-8162-054-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. KRÁLIKOVÁ, Kristína - SURMA, Liudmila. Effektivnosť obrazovanija policejskich v Ministerstve vnurennich del Sklovackoj Respubliki. In Philology, Theology and Culture in Slavic Speaking Countries. International Scientific Conference. Philology, Theology and Culture in Slavic Speaking Countries : Edited Volume of the International Scientific Conference, [1.2.2019], Ternopil. - Ternopil : Ternopil National Economic University, 2019. ISBN 978-966-654-547-6, pp. 15-26.
  article

  article

 5. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II. : konferenční sborník vědeckých prací. Recenzenti: Miroslav Mečár, Přemysl Michálek, Jozef Králik. 1. vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2019. [229 s.]. ISBN 978-80-906993-2-8.
  book

  book

 6. Zákony II/2018 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti trestného práva a civilného procesu : exekučný poriadok : trestný zákon : trestný poriadok : správny súdny poriadok : správny poriadok : civilný sporový poriadok : civilný mimosporový poriadok : zákon o policajnom zbore. Žilina : Poradca, 2018. 576 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Zákony II/2018 - časť B

  book

 7. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. : konfereční sborník vědeckých prací, Uhreské Hradište 2018. Editori: Janka Bursová, Michal Hanák. 1. vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2018. online 175 s. ISBN 978-80-906993-0-4.
  electonic book

  electonic book

 8. HOLIENKOVÁ, Jana. Job Satisfaction Predictors among Police Officers: Situational vs. Dispositional Approach. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 2, pp. 85-88.
  article

  article

 9. Bezpečnostné fórum 2018 : zborník vedeckých prác. Recenzenti: Pavel Nečas, Jana Lasicová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Interpolis, 2018. online 443 s. ISBN 978-80-972673-5-3.
  electonic book

  electonic book

 10. PETKOVÁ, Zuzana. V Česku stíhajú stovky firiem, na Slovensku sa polícia neponáhľa. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 27. apríla 2017, roč. 27, č. 17.
  article

  article