Search results

Records found: 2083  
Your query: Keywords = "politika medzinárodná"
 1. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. 2x ročne. ISSN 1336-1562. Available on Internet: http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy
  Medzinárodné vzťahy

  journal

 2. ASTROV, Vasily et al. The Russian Economy Amidst the War and Sanctions. Russia Monitor 1. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2024. 25 s.
  electonic book

  electonic book

 3. ASTROV, Vasily. Fighting Depreciation and Inflationary Pressures. Russia Monitor 2. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2024. 15 s.
  electonic book

  electonic book

 4. ASTROV, Vasily - TETI, Feodora - SCHECKENHOFER, Lisa. Russia’s Economy on the Eve of the Second Anniversary of the War. Russia Monitor 4. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2024. 22 s.
  electonic book

  electonic book

 5. SÝKORA, Juraj. Eastern Flank of NATO - Analysis of the Eastern Flank on NATO Countries' Military Expenditure. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, s. 272-281.
  article

  article

 6. International Reports. Berlin : Konrad-Adenauer-Stiftung. 4x ročne. ISSN 0177-7521. Available on Internet: http://www.kas.de/internationalreports
  International Reports

  journal

 7. ŠMIHULA, Daniel. Perspektívy budúceho rozšírenia EÚ. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2024. ISSN 0032-6984, 2024, roč. 107, č. 2, s. 152-169.
  article

  article

 8. JANDIERI, Gia. The European Union: Why Is It the Only Choice for Georgia? In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacija Liberté!, 2024. ISSN 2391-7083, 2024, no. 20, pp. 120-135.
  article

  article

 9. ŠLOSAR, Igor. A Decade of Achievement: Celebrating Croatia’s 10th Anniversary of EU Accession. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacija Liberté!, 2024. ISSN 2391-7083, 2024, no. 20, pp. 136-150.
  article

  article

 10. Czech Journal of International Relations. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : Institute of International Relations. 3x ročne. ISSN 2788-2985. Available on Internet: https://cjir.iir.cz/index.php/cjir/issue/archive
  Czech Journal of International Relations

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.