Search results

 1. Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Available on Internet: <https://www.studiaturistica.cz/> ISSN 1804-252X.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1337-7523
  journal

  journal

 3. European Urban and Regional Studies [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, 2017-, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Index Copernicus. London : Sage Publications Ltd. 4x ročne. Available on Internet: <http://journals.sagepub.com/loi/eura> ISSN 1461-7145.
  electronic journal

  electronic journal

 4. New Perspectives : Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Regitrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 4x ročne. ISSN 2336-825X. Available on Internet: https://perspectives.iir.cz/category/archive/
  journal

  journal

 5. VLADOVÁ, Anna - SOLČÁNSKA, Helena. Produkčný potenciál regiónov sa zbližuje, najbohatší región je naďalej lákadlom pre ľudí v produktívnom veku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, August 2019, roč. 27, č. 4, s. 15-19.
  article

  article

 6. Journal of Management and Business : Research and Practice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity. 2x ročne. ISSN 1338-0494. Available on Internet: http://www.journalmb.eu/archive.html
  journal

  journal

 7. Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden. Paris : OECD, 2019. 146 s. OECD Rural Policy Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/linking-the-indigenous-sami-people-with-regional-development-in-sweden_9789264310544-en> ISBN 978-92-64-31053-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. OECD Regional Outlook 2019 : Leveraging Megatrends for Cities and Rural Areas. Paris : OECD, 2019. 239 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-regional-outlook-2019_9789264312838-en> ISBN 978-92-64-31281-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. OECD Economic Surveys: Italy 2019 : April 2019. Volume 2019/6. Paris : OECD, 2019. 163 s. OECD Economic Surveys. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-italy-2019_369ec0f2-en> ISBN 978-92-64-44465-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. OECD Territorial Reviews: Småland-Blekinge 2019 : Monitoring Progress and Special Focus on Migrant Integration. Paris : OECD, 2019. 167 s. OECD Territorial Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-smaland-blekinge_9789264311640-en> ISBN 978-92-64-31163-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book