Search results

Records found: 1308  
Your query: Keywords = "politika regionálna"
 1. European Urban and Regional Studies [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. London : Sage Publications Ltd. 4x ročne. Available on Internet: <http://journals.sagepub.com/loi/eura> ISSN 1461-7145.
  electronic journal

  electronic journal

 2. 26. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 26. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1st Edition. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2023. 441 s. ISBN 978-80-280-0311-1.
  electonic book

  electonic book

 3. KUBĚNKOVÁ, Dana. European Union Cohesion Policy and Euroscepticism: A Literature Review. In RAIS Conference on Social Sciences and Humanities. RAIS Conference Proceedings : The 31st International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities. - Beltsville : Research Association for Interdisciplinary Studies, 2023. ISBN 978-1-945298-55-4. ISSN 2578-8574, pp. 79-86.
  article

  article

 4. DAMBORSKÝ, Milan. Regional Unemployment and Investment Incentives in Czechia. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2023. ISSN 0016-7193, 2023, roč. 75, č. 2, s. 107-124.
  article

  article

 5. New Perspectives : Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. London : Sage Publishing. 4x ročne. ISSN 2336-825X. Available on Internet: https://journals.sagepub.com/home/nps
  New Perspectives

  journal

 6. Journal of Management and Business : Research and Practice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity. 2x ročne. ISSN 1339-9381. Available on Internet: http://www.journalmb.eu/index.php/JMB/index
  journal

  journal

 7. Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1337-7523. Available on Internet: https://www.ropoaobce.sk/
  Právo pre ROPO a obce v praxi

  journal

 8. 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1st Edition. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2022. 472 s. ISBN 978-80-280-0068-4.
  electonic book

  electonic book

 9. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Zostavovatelia/Editors: Ján Dančo, Júlia Kromková, Sofia Orlovská, Jakub Pernický, Juraj Sýkora, Eva Vlková ; recenzenti/Reviewers: Michael Augustín, Kristína Baculáková, Andrianna Baleha ...[et al.]. 1. vydanie. Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. 670 s. [52,8 AH]. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412.
  electonic book

  electonic book

 10. BALDWIN, Richard - WYPLOSZ, Charles. The Economics of European Integration. 7th Edition. Maidenhead : McGraw-Hill, 2022. 504 s. ISBN 978-1-5268-4943-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.