Search results

Records found: 1314  
Your query: Keywords = "politika regionálna"
 1. Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1337-7523. Available on Internet: https://www.ropoaobce.sk/
  Právo pre ROPO a obce v praxi

  journal

 2. European Urban and Regional Studies [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. London : Sage Publications Ltd. 4x ročne. Available on Internet: <http://journals.sagepub.com/loi/eura> ISSN 1461-7145.
  electronic journal

  electronic journal

 3. FRATESI, Ugo. Regional Policy : Theory and Practice. 1st Edition. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2024. 386 s. ISBN 978-0-815-36408-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. BARIČ, Ondrej. Finančné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou. 1. vydanie. Bratislava : NCEGŠ - Národné centrum európskych a globálnych štúdií, 2024. 175 s. ISBN 978-80-972508-5-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Journal of Management and Business : Research and Practice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity. 2x ročne. ISSN 1339-9381. Available on Internet: http://www.journalmb.eu/index.php/JMB/index
  journal

  journal

 6. New Perspectives : Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. London : Sage Publishing. 3x ročne. ISSN 2336-825X. Available on Internet: https://journals.sagepub.com/home/npsa
  New Perspectives

  journal

 7. 11th Central European Winter Seminar of Regional Science. 11th Central European Winter Seminar of Regional Science. 1st Edition. Bratislava : Publishing House EKONOM, 2023. CD-ROM 105 s. ISBN 978-80-225-5118-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. SZABÓ, Jakub - PUŠKÁROVÁ, Paula - ČERNOTA, Mikuláš. Governance of Social Tipping Points : Resilience of the European Union’s Periphery vis-à-vis Migration, Climate Change and War. - Registrovaný: Scopus. 1st Edition. Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. 156 s. [13,20 AH]. APVV-21-0237, VEGA 1/0689/23. ISBN 978-3-031-47413-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Ukraine’s Economic Reconstruction : Addressing Territorial Inequalities, Consolidating Regional Policy and Reaping the Benefits of EU Integration. [Joint Study No. 2023-12]. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies ; Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2023. 60 s.
  electonic book

  electonic book

 10. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Zostavovatelia/Editors: Ján Dančo, Katarína Holjenčíková, Rostyslav Karakash, Júlia Kromková, Sabina Lacušová, Jakub Pernický, Juraj Sýkora, Eva Vlková ; recenzenti/Reviewers: Ľudmila Lipková, Eleonóra Kováčová, Petra Grigelová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 505 s. [41,08 AH]. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412.
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.