Search results

Records found: 2398  
Your query: Keywords = "politika sociálna"
 1. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2024. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2024. 116 s. [5,8 AH]. ISBN 978-80-89105-87-8.
  electonic book

  electonic book

 2. Sociální práce. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci ; Ostrava : Evropský výzkumný institut sociální práce OU. 6x ročne. ISSN 1213-6204. Available on Internet: https://socialniprace.cz/casopis/
  Sociální práce

  journal

 3. Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 4x ročne. ISSN 1802-5854. Available on Internet: https://www.rilsa.cz/casopis-fsp/#archiv
  Fórum sociální politiky

  journal

 4. POSPÍŠILOVÁ, Pavlína - KALENDA, Soňa. The Role of Social Work in the Process of Implementing Active Ageing Policy in the Czech Republic: Content Analysis of Strategic Documents. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2023. ISSN 1213-6204, 2023, roč. 23, č. 1, s. 64-80.
  article

  article

 5. BAUM, Detlef. What the History of Community Work for Community Work and Social Work in Contemporary Times Tells Us? In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2023. ISSN 1213-6204, 2023, roč. 23, č. 1, s. 97-112.
  article

  article

 6. CINGELOVÁ, Zuzana. Sociálny fond. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 5, s. 55-57.
  article

  article

 7. Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti. Mezinárodní konference. Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti. 1. vydání. Praha : Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE v Praze : Nakladatelství VŠE - Oeconomica, 2023. 130 s. ISBN 978-80-245-2477-1.
  electonic book

  electonic book

 8. VALTEROVÁ, Ivana. Pôžičky zamestnancovi z daňového hľadiska. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 6-7, s. 38-40.
  article

  article

 9. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2023. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2023. 115 s. [5,75 AH]. ISBN 978-80-89105-85-4.
  book

  book

 10. ŠUBOVÁ, Nikola. Komparácia krajín EÚ na základe nástrojov sociálnej politiky na zmiernenie finančnej zraniteľnosti domácností. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISSN 2336-8225, 2023, roč. 71, č. 1, s. 23-45.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.