Search results

 1. ŠKVRNDA, František. Protimacronovské rebélie. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2019. ISSN 1336-0256, január 2019, roč. 18, č. 1, s. 38-41.
  article

  article

 2. ZUBRO, Tetyana. Implementation of the UN Sustainable Development Goals: the Role and Place of Slovakia. In Contemporary Issues of Sustainable Development : Monograph. - Opole : Publishing House WSZiA, 2019. ISBN 978-83-946765-7-5, s. 390-411 online.
  article

  article

 3. Aktuálne otázky politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne otázky politiky (Odborné sympózium: Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu v Slovenskej republike) : VIII. medzinárodná vedecká konferencia a odborné sympózium, 7.-8. marca 2019, (Trenčianske Teplice, Slovensko) : kolektívna monografia. Redaktor: Jaroslav Čársky. 1. vydanie. Trenčín : Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie, Trenčianska univerzita, 2019. [283 s.]. KEGA 003TnUAD-4/2018. ISBN 978-80-8075-861-5.
  book

  book

 4. ACEMOGLU, Daron - ROBINSON, James A. The Narrow Corridor : States, Societies, and the Fate of Liberty. 1st Edition. London : VIKING, 2019. 558 s. ISBN 978-0-241-31431-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. ŠKVRNDA, František. Nádej pre Tripolis. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, február 2018, roč. 18, č. 2, s. 44-46.
  article

  article

 6. ŠKVRNDA, František. Tragédia Majdanu. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, január 2018, roč. 18, č. 1, s. 46-47.
  article

  article

 7. Republika Československá 1918-1939. Lektorovali: Robert Kvaček, Nancy M. Wingfield. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny (NLN), 2018. 1020 s. ISBN 978-80-7422-643-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. JACKSON, Julian. De Gaulle. 1st Edition. Cambridge : The Belknap Press of Harvard University Press, 2018. 887 s. ISBN 9780674987210. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. DE GAULLE, Charles. Mémoires. Paris : Gallimard, 2018. 1423 s. ISBN 978-2-07-011583-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. BAŠTOVÁ, Petra. Třetí pilíř zahraniční politiky? : západoněmecká zahraniční kulturní politika v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. 1. vydání. Praha : Academia, 2018. 453 s. Historie. ISBN 978-80-200-2797-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book