Search results

Records found: 536  
Your query: Keywords = "pomoc finančná"
 1. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., ako sprostredkovateľ finančnej pomoci na zmiernenie negatívnych následkov pandémie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 1339-987X, 2023, roč. 21, č. 1, s. 4-14. VEGA 1/0121/21.
  article

  article

 2. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Conditions for Providing Financial Assistance to Support the Maintenance of Activity of Small and Medium-Size Enterprises During the Pandemic by Designated Aid Intermediaries. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5085-7, s. 32-37. VEGA 1/0121/21.
  article

  article

 3. MEREŠŠOVÁ, Judita. Povinnosti obce k mladému dospelému. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-7523, 2023, roč. 16, č. 9, s. 13-14.
  article

  article

 4. HASPROVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan. Marketing miest a obcí. Recenzenti: Gabriela Pajtinková Bartáková, Peter Baláži. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 137 s. [9,40 AH]. ISBN 978-80-225-5032-1. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  Marketing miest a obcí

  book

 5. TICHÝ, Miroslav. Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 2, s. 33-36.
  article

  article

 6. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - KINTLER, Jakub - REMEŇOVÁ, Katarína. Effectiveness of the Financial Support of the Creative Industries: Recent Evidence from Slovakia. In International Business Information Management Association Conference. Business Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association (IBIMA). - Norristown : International Business Information Management Association, 2022. ISBN 978-0-9998551-8-8. ISSN 2767-9640, pp. 844-850 online. VEGA 1/0582/22.
  article

  article

 7. PAKŠIOVÁ, Renáta. Špecifikácia oprávnených žiadateľov „pomoci de minimis“ a spôsob výpočtu v príkladoch. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 26. máj 2021, roč. 18, č. 5, s. 6-9 online.
  article

  article

 8. PAKŠIOVÁ, Renáta. Finančný príspevok „pomoc de minimis“ cestovným kanceláriám, reštauračným a ubytovacím zariadeniam, ako aj ďalším vymenovaným činnostiam v cestovnom ruchu. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 26. máj 2021, roč. 18, č. 5, s. 2-6 online.
  article

  article

 9. POLAČKOVÁ, Zuzana - PONGRÁCZ, Eva. Sociálne podnikanie v čase pandémie : výročná správa o stave sociálneho podnikania na Slovensku v roku 2020. Recenzenti: Peter Mészáros. 1. vydanie. Bratislava : Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2021. 32 s. ITMS 2014+: 312031T839.
  electonic book

  electonic book

 10. ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie. Zdravá závislost. In HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People Management Forum, 2021. ISSN 1212-690X, 2021, č. 4, s. 40-42.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.