Search results

 1. BOLEČEKOVÁ, Martina. Reakcia Organizácie Spojených národov na humanitárnu krízu Mjanmarských Rohingov. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 1, s. 5-15.
  article

  article


 2. ZAGORŠEKOVÁ, Natália. Pokrok v plnení cieľov udržateľného rozvoja v Afrike. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 3, s. 35-43 online.
  article

  article


 3. Development Co-operation Report 2017 : Data for Development. Paris : OECD, 2017. 317 s. Development Co-operation Report. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2017_dcr-2017-en> ISBN 978-92-64-27446-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 4. BOLEČEKOVÁ, Martina. Aktivity slovenských mimovládnych organizácií v prospech utečencov a imigrantov počas európskej migračnej krízy. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISSN 1804-1280, 2016, roč. 21, č. 2, s. 38-51.
  article

  article


 5. VRANOVSKÁ, Andrea - RONČÁK, Peter. Projekty na podporu ochrany vôd v Gruzínsku. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 3-4, s. 7-8.
  article

  article


 6. States of fragility 2016 : understanding violence. Paris : OECD, 2016. 178 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/development/states-of-fragility-2016_9789264267213-en> ISBN 978-92-64-26720-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 7. Introduction to International Development : Approaches, Actors, Issues, and Practice. 3rd ed. Don Mills : Oxford University Press, 2016. 606 s. ISBN 978-0-19-901890-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book


 8. MRÁZ, Stanislav. Humanitárna intervencia a medzinárodné právo. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 877-882 online.
  article

  article


 9. Multilateral aid 2015 : better partnerships for a post-2015 world. Paris : OECD, 2015. 244 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264235212-en> ISBN 978-92-64-23117-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 10. Development co-operation report 2015 : making partnerships effective coalitions for action. Paris : OECD, 2015. 343 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2015_dcr-2015-en> ISBN 978-92-64-23312-6. ISSN 2074-773X. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book