Search results

 1. FENDEK, Michal - FENDEKOVÁ, Eleonora. Optimality Conditions in Behavior Optimization Model of Consumers in the Network Industries Markets. In MME 2019: Mathematical Methods in Economics. International Conference. MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. ISBN 978-80-7394-760-6, s. 427-432 online. VEGA 1/0368/18.
  article

  article

 2. ŠULIKOVÁ, Veronika - SINIČÁKOVÁ, Marianna - ŠTIBLÁROVÁ, Ľubica. Does Inflation Affect the Relationship between Broad Money and Economic Growth? A Threshold Model. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 6, s. 569-586.
  article

  article

 3. Kreatívna náborová inzercia verzus sporné platy. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 9, s. 53-56.
  article

  article

 4. MAZÚCHOVÁ, Ľudmila - LUČANSKÁ, Zuzana. Ponuka vybraných služieb pre hostí generácie Y v hoteloch na východnom Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 0139-8660, 2019, roč. 52, č. 2, s. 127-136.
  article

  article

 5. ROUBAL, Ondřej. Maximalisté vs. uspokojovači aneb proč méně může být více. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2019. ISSN 1211-5622, 2019, roč. 29, č. 1, s. 12-13.
  article

  article

 6. Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583, 2019, roč. 24, č. 4-5, s. 8-480.
  article

  article

 7. SCHILLER, Bradley R. - GEBHARDT, Karen. The Macroeconomy Today. 15th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2019. 468 s. The McGraw-Hill Series Economics. ISBN 978-1-260-09851-8. [Copy count : 4, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. ČIČKOVÁ, Zuzana. Priestorový model duopolu s obmedzenou ponukou. In Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska. vedecký workshop. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska: 3. vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0351/17 : zborník z workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4673-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  article

  article

 9. HOŘEJŠÍ, Bronislava et al. Mikroekonomie. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Management Press, 2018. 581 s. ISBN 978-80-7261-538-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 10. KENSETT, Helen. Jak myslí úspěšní obchodníci : 48 nástrojů, se kterými na přeplněném trhu rozhodně vyniknete. Překlad: Michal Čakrt. 1. vydání. Praha : Management Press, 2018. 271 s. ISBN 978-80-7261-536-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book