Search results

Records found: 995  
Your query: Keywords = "poplatky"
 1. IVANÁKOVÁ, Daniela. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1335-1583, 2023, roč. 28, č. 2, s. 2-200.
  article

  article

 2. IVANÁKOVÁ, Daniela. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1335-1583, 2023, roč. 28, č. 2, s. 239-272.
  article

  article

 3. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SZAKADÁTOVÁ, Estera. Increasing Compliance with the Garbage Collection Fee Payment: a Case Study from a Behavioural Intervention in a Slovak Municipality. - VEGA 1/0239/19. In Vocal for Local VS Global Aspirations of India (Step Towards Make in India). International Conference Proceedings. Vocal for Local VS Global Aspirations of India (Step Towards Make in India) : International Conference Proceedings : Book of Abstracts. - Greater Noida : KCC Institute of Legal and Higher Education, 2023. ISBN 978-93-94795-05-01, p. 28.
  article

  article

 4. ORGONÁŠ, Jozef. Franchising : vybrané kapitoly. Recenzenti: Pavol Konštiak, Michal Hanák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 156 s. ISBN 978-80-225-5053-6. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  Franchising

  book

 5. FÜLÖPOVÁ, Jana. Zmena registračného poplatku. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1335-0897, 2023, roč. 28, č. 11, s. 6-19.
  article

  article

 6. KAŠIAR, Ján. Samospráva a separovaný zber. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 8, s. 60-61.
  article

  article

 7. JAVŮRKOVÁ, Martina. Propagačné videá: ste povinní sa autorizovať či registrovať? In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1336-426X, 2023, roč. 20, č. 5, s. 78-79.
  article

  article

 8. KORDOŠOVÁ, Alena. The Development of Revenues from Taxes and Municipal Fees during the Crisis. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 5.-7. septembra 2023, Nový Smokovec, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5085-7, s. 43-48. VEGA 1/0121/21.
  article

  article

 9. KLABNÍKOVÁ, Klára. Novely zákona o miestnych daniach účinné v priebehu roka 2022. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 11, s. 25-29.
  article

  article

 10. MIKULČÍK, Ondřej. DeFi v datech - kudy tečou finance? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 10, s. 28-29.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.