Search results

 1. LESÁKOVÁ, Dagmar. Food Choice Motives in the Consumption of Elderly Population. In Contemporary Issues in Economy. International Conference on Applied Economics. Contemporary Issues in Economy : Abstract Book from 10th International Conference on Applied Economics, 27-28 June 2019, (Toruń, Poland). - Toruń : Institute of Economic Research, 2019. ISBN 978-83-65605-10-8, pp. 156.
  article

  article

 2. BARNOVÁ, Silvia - KRÁSNA, Slávka - GABRHELOVÁ, Gabriela. Academic Procrastination in Working Population as a Barrier in Tertiary Education. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 23-34.
  article

  article

 3. Society at a Glance: Asia/Pacific 2019. Paris : OECD, 2019. 113 s. Society at a Glance. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-asia-pacific-2019_soc_aag-2019-en> ISBN 978-92-64-31087-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Obščestvennaja geografija v menjajuščemsja mire: fundamentaľnyje i prikladnyje issledovanija. Meždunarodnaja naučna konferencija Assambleji Associjaciji rossijskich geografov-obščestvovedov (ARGO). Obščestvennaja geografija v menjajuščemsja mire: fundamentaľnyje i prikladnyje issledovanija : materijaly v ramkach X meždunarodnoj naučnoj konferenciji Assambleji Associjaciji rossijskich geografov-obščestvovedov (ARGO), 17-22 sentjabrja 2019 g., (Kazaň, Rossija). Redakcija: V.A. Rubcov, E.I. Bajbakov ... [et al.]. 1oe izd. Kazaň : Izdateľstvo Kazanskogo Universiteta, 2019. [583 s.]. ISBN 978-5-00130-199-8.
  book

  book

 5. ČEPELKA, Oldřich. Výzkumné studie a indexy pro hodnocení kvality života seniorů a aktivního stárnutí. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1805-2991, 2019, roč. 61, č. 2, s. 137-148.
  article

  article

 6. ROSLING, Hans - ROSLING, Ola - ROSLINGOVÁ RÖNNLUNDOVÁ, Anna. Moc faktov : desať dôvodov, prečo máme o svete mylné predstavy - a prečo sme na tom lepšie, ako si myslíme. 1. vydanie. Bratislava : Tatran, 2019. 335 s. ISBN 978-80-222-0993-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. KARAS, Martin. ISDS Regimes and Democratic Practice: Creating Conflict of Interests between Governments, Investors and Local Populations. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Croatian International Relations Review. - Zagreb : IRMO. ISSN 1331-1182, 2019, vol. 25, no. 84, pp. 36-52.
  article

  article

 8. Statistical Handbook of Japan 2019. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2019. 195 s. Available on Internet: <http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm> ISSN 0081-4792. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. MAŘÍKOVÁ, Hana - VOHLÍDALOVÁ, Marta. Bariéry versus preferované formy rodičovství u neheterosexuální populace. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2019. ISSN 1802-5854, 2019, roč. 13, č. 6, s. 20-26.
  article

  article

 10. VELICHOVÁ, Ľudmila. Postavenie starších ľudí na trhu práce v Slovenskej republike v kontexte stratégie aktívneho starnutia. In Trh práce, dôchodková politika a sociálne podnikanie - realita a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4669-0, s. 136-146. VEGA 1/0367/17.
  article

  article