Search results

 1. Zákony II/2018 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti trestného práva a civilného procesu : exekučný poriadok : trestný zákon : trestný poriadok : správny súdny poriadok : správny poriadok : civilný sporový poriadok : civilný mimosporový poriadok : zákon o policajnom zbore. Žilina : Poradca, 2018. 576 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Zákony II/2018 - časť B

  book


 2. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Zmeny v exekučnom poriadku. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 12, s. 205-212.
  article

  article


 3. DIATKA, Samuel. Novela Exekučného poriadku s účinnosťou od 1.4.2017. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 10-11, s. 8-23.
  article

  article


 4. HORNÁČEK, Vladimír. Vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 12, s. 121-141.
  article

  article


 5. Zákony II/2017 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2017 z oblasti trestného práva a civilného procesu : exekučný poriadok : trestný zákon : trestný poriadok : správny súdny poriadok : správny poriadok : civilný sporový poriadok : civilný mimosporový poriadok : zákon o policajnom zbore. Žilina : Poradca, 2017. 528 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákony II/2017 - časť B

  book


 6. PŠENKOVÁ, Júlia. Exekúcie - zrážky zo mzdy. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 6, s. 23-27.
  article

  article


 7. Zákony II/2016 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2016 z oblasti trestného práva a súdnych sporov : exekučný poriadok : trestný zákon : trestný poriadok : zákon o policajnom zbore : civilný sporový poriadok : civilný mimosporový poriadok : správny súdny poriadok : správny poriadok. Žilina : Poradca, 2016. 584 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákony II/2016 - časť B

  book


 8. HANZLÍK, Filip. Místní příslušnost exekutorů není dobré řešení. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2015. ISSN 0032-2393, 2015, roč. 92, č. 4, s. 11-14. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0210615/archiv-pojistny-obzor-2015-4.pdf>
  article

  article


 9. HRTÁNEK, Ladislav. Postup v daňovom exekučnom konaní. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 4, s. 24-25.
  article

  article


 10. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Exekúcia zrážkami zo mzdy. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 2015, roč. 10, č. 11, s. 26-30.
  article

  article