Search results

 1. ŠINDELÁŘ, Jiří - ERBEN, Michal. Does Distribution Growth Affect the Insurers' Asset Allocation in Life Insurance? The Case of Central Europe. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2021. ISSN 1210-0455, 2021, vol. 30, no. 1, s. 20-36.
  article

  article

 2. CHOVANCOVÁ, Božena - ÁRENDÁŠ, Peter. Manažment portfólia v kolektívnom investovaní. Recenzovali: Ľuboš Pavelka, Daniela Tkáčová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 333 s. [17 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-638-2.
  book

  book

 3. FAYBÍKOVÁ, Ivana. Využitie replikačného portfólia pre určenie trhového rizika. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 49-62 online. VEGA 1/0120/18.
  article

  article

 4. BRUNS, Christoph - MEYER-BULLERDIEK, Frieder. Professionelles Portfoliomanagement : Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien. 6. Auflage. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2020. 1077 s. ISBN 978-3-7910-4528-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. SIMONKA, Zsolt - SLANINKA, František. Investment Strategies and Management of Modern Pension Funds. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 127-133.
  article

  article

 6. KADEROVÁ, Andrea. Applications of Selected Portfolio Theories on the Capital Market. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 40-46. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0120/18.
  article

  article

 7. CIBUĽA, Milan. Akcie a dlhopisy ako základ investičného portfólia. In QUAERE 2020. interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2020 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů = Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS - Akademické sdružení, 2020. ISBN 978-80-87952-32-0, s. 180-189 online.
  article

  article

 8. MIRALLES-QUIRÓS, José Luis - MIRALLES-QUIRÓS, María Mar - NOGUEIR, José Manuel. Two-Stage Asset Allocation with Data Envelopment Analysis: The Case of Emerging Markets. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 5, s. 386-406.
  article

  article

 9. DAJCMAN, Silvo. Households Expectations and Investing in Safe and Risky Financial Assets. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 5, s. 431-460.
  article

  article

 10. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Optimalizácia portfólia s využitím evolučného algoritmu v jazyku R. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 24.
  article

  article