Search results

 1. KARMAŽIN, Branislav. Ceny potravín na Slovensku nerastú najrýchlejšie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Október 2019, roč. 27, č. 5, s. 8-9.
  article

  article

 2. CLARK, Stephen J. et al. Food Prices, Taxes, and Obesity in Canada and its Implications for Food Taxation. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 1, s. 22-35.
  article

  article

 3. KOVÁČ, Zoltán. Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch zvýši potravinovú a energetickú bezpečnosť. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 1, s. 52-55.
  article

  article

 4. VARMUŽA, Peter - KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Tretinu potravín si vyrobíme sami. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 1-2/19, č. 45, (2019.
  article

  article

 5. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - NAVRÁTIL, Kamil. Rasff ako nástroj podpory politiky zdravia. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, 2019, (Košice, Slovensko). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2019. ISBN 978-80-225-4624-9, s. 43-50. VEGA 1/0376/17.
  article

  article

 6. PŘÍVARA, Andrej. Food Consumption Habits and Food Security Challenges among Immigrants. In Transnational Marketing Journal. - London : Transnational Press, 2019. ISSN 2041-4692, 2019, vol. 7, no. 1, pp. 59-72 online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0287/19.
  article

  article

 7. PAKŠIOVÁ, Renáta - LOVCIOVÁ, Kornélia. Managerial Reporting by Food Production Companies in Slovakia in 2017. In Engineering Management in Production and Services. - Kleosin : Bialystok University of Technology. ISSN 2543-6597, 2019, vol. 11, no. 3, pp. 71-85 online. APVV-16-0602.
  article

  article

 8. PAKŠIOVÁ, Renáta - LOVCIOVÁ, Kornélia. Slovakia. Food Companies Reporting of Corporate Social Responsibility in the Slovak Republic. In European Food and Feed Law Review. - Berlín : Lexxion Verlagsgesellschaft. ISSN 1862-2720, 2019, vol. 14, no. 3, pp. 281-287. APVV-16-0602.
  article

  article

 9. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Potraviny si žiadajú dobrý príbeh. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 9-10/19, č. 49, (2019.
  article

  article

 10. VAŠEKOVÁ, Miroslava - MATEÁŠOVÁ, Martina. Znížená sadzba DPH po 1. januári 2019 - ubytovacie služby. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 24-27 online.
  article

  article