Search results

 1. ONDRIŠÍKOVÁ, Dana - VARGA, Gabriel. Firemný personálny mentoring. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2012. ISSN 1335-1729, 4/2012, roč. 17, zoš. 67, s. 20-21.
  article

  article

 2. KAZDOVÁ, Alena. Umělá a virtuální inteligence zásadně mění psychodiagnostiku. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 7-8, s. 20-21.
  article

  article

 3. OLEXOVÁ, Cecília. Výberové interview z pohľadu personalistu. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 95-99.
  article

  article

 4. PRUŽINOVÁ, Kristýna. Proč zaměstnanci z firem odcházejí? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 1, s. 19-23.
  article

  article

 5. SPÁČILOVÁ, Lucie. Dáte na první dojem? A kolik skvělých lidí už jste kvůli tomu přehlédli? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 5, s. 28-29.
  article

  article

 6. KAZDOVÁ, Alena. Armáda je atraktivní a spolehlivý zaměstnavatel. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 5, s. 12-19.
  article

  article

 7. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Úloha sociálnych sietí pri hľadaní zamestnancov. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 29-37 CD-ROM. VEGA 1/0309/18.
  article

  article

 8. SZARKOVÁ, Miroslava. K používaniu neštandardizovaných [psychodiagnostických] metód v personálnom manažmente. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 195-200 CD-ROM.
  article

  article

 9. KLIMEŠ, Vojtěch. Personalistika v době Průmyslu 4.0. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 5, s. 40-41.
  article

  article

 10. HRKAL, Filip. Robotizace ještě počká! Dejme předtím čas HR analytice. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 10.
  article

  article