Search results

 1. BURGER, Ivan. Kultúra v podniku dokáže zjesť podnikovú stratégiu na raňajky. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 3/2017, roč. 22, zoš. 86, s. 27-30.
  article

  article

 2. Ako zvýšiť produktivitu tímovej práce? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 8-10.
  article

  article

 3. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Leading Employees Through the Crises: Key Competences of Crises Management in Healthcare Facilities in Coronavirus Pandemic. In Risk Management and Healthcare Policy. - [Wellington] : Dove Medical Press. ISSN 1179-1594, 2021, vol. 14, no. 1, pp. 561-573 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  article

  article

 4. JANKELOVÁ, Nadežda - MIŠÚN, Juraj. Key Competencies of Agricultural Managers in the Acute Stage of the COVID-19 Crisis. In Agriculture : [International Scientific Journal]. - Basel : MDPI. ISSN 2077-0472, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 1-17 online. VEGA 1/0017/20.
  article

  article

 5. SKORKOVÁ, Zuzana et al. How to Lead Self-Government Employees through the Crisis. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048, Special Issue, vol. 29, no. 1, (2021. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  article

  article

 6. HELMOVÁ, Milena. Nové metódy výučby na podporu cudzojazyčného vzdelávania na univerzitách. In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4813-7, s. 7-13.
  article

  article

 7. DUGAS, Jaroslav - FERENCZ, Vojtech. Výhody implementácie intranetu v podniku. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 8.
  article

  article

 8. SKORKOVÁ, Zuzana et al. How to Lead the Team Through the Crisis – Comparative Study Between Businesses, Self Governance and Healthcare Facilities. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 2, pp. 315-320 online. VEGA 1/0017/20 (50%), VEGA 1/0412/19 (50%).
  article

  article

 9. HORVÁTHOVÁ, Miroslava. Characteristics of Educational Process in the Context of Education 4.0. In MMK 2020. mezinárodní konference. MMK 2020 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISBN 978-80-87952-33-7, s. 639-647 online.
  article

  article

 10. LESÁKOVÁ, Dagmar - DAŇO, Ferdinand. Transferovateľné zručnosti pre 3. stupeň štúdia. Recenzenti: Valéria Michalová, Dana Šímová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. [144 s.] [7,2 AH]. KEGA 001 EU-4/2017. ISBN 978-80-7598-484-5.
  book

  book