Search results

 1. TRIZULIAK, Tibor. Zákon o ochrane spotrebiteľa : zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 10-100.
  article

  article

 2. TINÁKOVÁ, Eva. Konateľ/spoločník z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 1, s. 77-89.
  article

  article

 3. KEVULA, Jozef. Zákon o reklame : zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 101-132.
  article

  article

 4. MAREK, Karel. Jak se upřesňuje zákon o veřejných zakázkách. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2021. ISSN 2533-4387, 2021, roč. 6, č. 1, s. 34-52.
  article

  article

 5. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Startup – právna forma podnikania a možnosti financovania. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 2, s. 40-49.
  article

  article

 6. MAGOČOVÁ, Barbora. 7 zmien podľa zákona č. 9/2021 Z. z. s najväčším vplyvom na život a podnikanie počas pandémie. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 3, s. 74-75.
  article

  article

 7. KOVALYSHYN, Oleksandr Romanovich. On Some Problems of Commercial Law in Ukraine. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2021. ISSN 1339-5467, 2021, roč. 9, č. 2, s. 72-85.
  article

  article

 8. HOLUB, Dušan et al. Praktikum k základom práva pre ekonómov. 2. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 151 s. [7,38 AH]. ISBN 978-80-571-0397-4. [Copy count : 15, currently available 13, at library only 2]
  book

  book

 9. HOLUB, Dušan et al. Základy práva pre ekonómov. Recenzenti: Ľubomír Čunderlík, Gevorg Ayrumyan. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 329 s. [18,24 AH]. ISBN 978-80-571-0416-2. [Copy count : 25, currently available 22, at library only 3]
  book

  book

 10. MAREK, Karel - LEŠKA, Rudolf. Spolupráce vysokých škol a podnikatelské sféry. In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISSN 1339-7753, 2021, roč. 8, č. 1, s. 44-60.
  article

  article