Search results

Records found: 6746  
Your query: Keywords = "právo"
 1. Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1335-7034. Available on Internet: www.daneauctovnictvo.sk
  Dane a účtovníctvo v praxi

  journal

 2. Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca. 12x ročne. ISSN 1337-060X. Available on Internet: http://www.poradca.sk
  Práce a Mzdy

  journal

 3. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : odborný mesačník. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1337-0197. Available on Internet: https://www.ropoaobce.sk/
  Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

  journal

 4. Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1337-7523. Available on Internet: https://www.ropoaobce.sk/
  Právo pre ROPO a obce v praxi

  journal

 5. Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer SR. 6x ročne. ISSN 1339-5963. Available on Internet: https://www.vovpraxi.sk/
  Verejné obstarávanie - právo a prax

  journal

 6. FRAŇO, Joachim Dušan. Zákon o dobrovoľníctve. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1335-1508, 2024, roč. 29, č. 1, s. 5-81.
  article

  article

 7. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Preplatenie dovolenky pri skončení pracovného pomeru. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 1, s. 14-16.
  article

  article

 8. TICHÝ, Miroslav. Postavenie vedúceho zamestnanca. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 1, s. 20-24.
  article

  article

 9. KUBÍKOVÁ, Jana. Zákonník práce. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1335-1583, 2024, roč. 29, č. 6, s. 2-279.
  article

  article

 10. IŠTÓKOVÁ, Iveta. Daň z nehnuteľností. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1335-0897, 2024, roč. 29, č. 3-4, s. 28-50.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.