Search results

 1. Teaching Human Resource Management : An Experiential Approach. Cheltenham : Edward Elgar, 2018. 290 s. Elgar Guides to Teaching. ISBN 978-1-78643-980-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. LENNEROVÁ, Ivana. Economic Situation of Seniors in Slovak Republic. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 244-251 online. VEGA 1/0014/16.
  article

  article


 3. The Future of Rural Youth in Developing Countries : Tapping the Potential of Local Value Chains. Paris : OECD, 2018. 98 s. Development Centre Studies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/youth-aspirations-and-the-reality-of-jobs-in-developing-countries_9789264285668-en> ISBN 978-92-64-29851-4.
  book

  book


 4. BOROVÁ, Marie. Swot analýza - využitie pri riešení nezamestnanosti absolventov stredných škôl. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 802-806.
  article

  article


 5. URBANÍKOVÁ, Marta. Centrá zieľaných služieb a ich vplyv na regióny. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 133-138 online.
  article

  article


 6. Pracovat v Česku? Pro Slováky stále méně atrakivní. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 2, s. 11.
  article

  article


 7. Greece. Volume 2016/5. March 2016. Paris : OECD, 2016. 135 s. OECD economic surveys. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-greece-2016_eco_surveys-grc-2016-en> ISBN 978-92-64-25100-7. ISSN 1995-3224. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. OECD employment outlook 2015. Paris : OECD, 2015. 292 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2015_empl_outlook-2015-en> ISBN 978-92-64-23418-5. ISSN 1013-0241. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 9. MAJEROVÁ, Věra. Social aspects of rural community development. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. ISSN 1336-5452, 2015, roč. 12, č. 1, s. 11-14.
  article

  article


 10. SCHULTZOVÁ, Anna. Vplyv daňového systému na tvorbu nových pracovných príležitostí. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 473-481 CD-ROM. VEGA 1/0443/15.
  article

  article