Search results

 1. OUKO, Kevin Okoth et al. Effects of Covid-19 Pandemic on Food Security and Household Livelihoods in Kenya. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020. ISSN 1336-9261, 2020, vol. 23, no. 2, pp. 72-80.
  article

  article

 2. ZUBRO, Tetyana. Implementation of the UN Sustainable Development Goals: the Role and Place of Slovakia. In Contemporary Issues of Sustainable Development : Monograph. - Opole : Publishing House WSZiA, 2019. ISBN 978-83-946765-7-5, s. 390-411 online.
  article

  article

 3. ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Prepojenie tradičných agrárnych krajín s pamiatkovo hodnotnými sídelnými štruktúrami - príklady a možnosti zachovania biokultúrneho dedičstva. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863, 2019, roč. 53, č. 1, s. 3-11.
  article

  article

 4. ZOLCER, Štefan. Whitehead v historickom kontexte - procesuálna filozofia a pragmatizmus. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 7, s. 556-570.
  article

  article

 5. CSACHOVÁ, Stela. Uzbekistan - klenoty v bavlne a Aralské more. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2019. ISSN 1335-9258, 2019, roč. 27, č. 2, s. 40-45.
  article

  article

 6. PICHLEROVÁ, Magdaléna. Les, turizmus a pocit pohody (Well-Being). In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863, 2019, roč. 53, č. 3, s. 139-146.
  article

  article

 7. IRA, Vladimír - UHER, Ana. Kultúrna krajina ako kultúrny a časovo-priestorový fenomén. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 4, s. 195-199.
  article

  article

 8. SUPUKA, Ján - BILLIKOVÁ, Monika. Kultúrna krajina v reflexii krajinnej architektúry. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 4, s. 200-205.
  article

  article

 9. HANUŠIN, Ján - LACIKA, Ján. Krajinárske a historické aspekty zmien lazníckej kultúrnej krajiny na príklade katastrálneho územia obce Hrušov v okrese Veľký Krtíš. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 4, s. 233-240.
  article

  article

 10. RYGLOVÁ, Kateřina - PERUTHOVÁ, Astrida. Hodnocení kvality venkovských destinací v České republice návštěvníky. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 0139-8660, 2018, roč. 51, č. 3, s. 154-158.
  article

  article