Search results

 1. ŠTEFČÍK, Jozef. Didaktická príprava na tlmočenie z listu. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 544-556 online.
  article

  article

 2. GAŠOVÁ, Zuzana. Zu Äquivalenzbeziehungen Strafrechtlicher Begriffe. Eine Analyse am Beispiel des Ausgangsbegriffes Körperverletzung. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 517-533 online.
  article

  article

 3. Expanding the Linguistic Landscape : Linguistic Diversity, Multimodality and the Use of Space as a Semiotic Resource. Edited by: Martin Pütz, Neele Mundt. Bristol : Multilingual Matters, 2019. 302 s. ISBN 978-1-78892-214-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 4. Translation und Fachkommunikation. Internationale translationswissenschaftliche Sommerschule. Translation und Fachkommunikation : Die Beiträge von der 4. Internationalen translationswissenschaftlichen Sommerschule, die 2016 im Rahmen des CEEPUS, an der Neuen Bulgarischen Universität, (Sofia, Bulgaria) stattgefunden hat. Rezension: Anushka Levi, Anelia Brambarova. 1. Auflage. Sofia : Neue Bulgarische Universität Verlag, 2019. online 289 s. ISBN 978-619-233-076-7.
  electonic book

  electonic book

 5. Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). Zostavovateľ/editor: Roman Kvapil ; recenzenti: Radoslav Štefančík, Helena Šajgalíková ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 554 s. [27,70 AH]. ISBN 978-80-225-4614-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. ŠTEFČÍK, Jozef. Ako si tlmočníci osvojujú C-jazyky. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 530-540 CD-ROM.
  article

  article

 7. VARGOVÁ, Dominika. [Úspešný štart do praxe prekladateľov, tlmočníkov a freelancerov]. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 16, s. 89-90. Recenzia na: Úspešný štart do praxe prekladateľov, tlmočníkov a freelancerov : pre všetkých, ktorí chcú pracovať na voľnej nohe, ale nevedia, kde a ako začať / Jozef Štefčík ; recenzenti: Vítězslav Vilímek, Dominika Vargová. 1. vydanie. - Brno : Translogia, 2019. - ISBN 978-80-973351-0-6.
  article

  article

 8. ŠTEFČÍK, Jozef. Translating Europe 2019 in Bratislava. In Translatio. FIT Newsletter. - Paris : International Federation of Translators, 2019. ISSN 1027-8087, 2019, no. 3, pp. 9-10.
  article

  article

 9. HELMOVÁ, Milena. Interkulturelle Kommunikation - Thema unserer Zeit. In Molodež i nauka: problemy sovremennoj filologiji i metodiki prepodavanija filologičeskich disciplin. Meždunarodnaja molodjožnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Molodež i nauka: problemy sovremennoj filologiji i metodiki prepodavanija filologičeskich disciplin : Materijaly VIII. meždunarodnoj molodjožnoj naučno-praktičeskoj konferenciji, 27-28 maja 2019, v UlGPU, (Uľjanovsk, Rossija). - Uľjanovsk : UlGPU im. I. N. Uľjanova, 2019. ISBN 978-5-86045-994-6, s. [1-12] online.
  article

  article

 10. FORLANG 2019. cudzie jazyky v akademickom prostredí. FORLANG. Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Eds: Eva Kaščáková, Henrieta Kožaríková. 1. vydanie. Košice : Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach, 2019. [449] s. ISBN 978-80-553-3398-4. ISSN 1338-5496.
  book

  book