Search results

Records found: 100  
Your query: Keywords = "prezentácia firemná"
 1. KOVÁČ, Juraj - MALEGA, Peter - HRYTSANIUK, Olha. Využitie virtuálnej reality v oblasti marketingu a obchodu. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2023. ISSN 1337-7094, 2023, č. 47, s. 27-29.
  article

  article

 2. OLEXOVÁ, Cecília. Aby mala prezentácia úspech... In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 8, s.130-132.
  article

  article

 3. KONEČNÝ, Michal - VILÁGI, Róbert - POLLÁK, František. Reputačný manažment – vybrané metódy hodnotenia a meracie nástroje. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 290-300 online.
  article

  article

 4. Katalóg veľtrhov a výstav v Slovenskej republike 2021. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2020. 63 s. ISBN 978-80-89105-80-9. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 5. HRUBALOVÁ, Monika. Sociální sítě. Závislost, nebo nutnost? In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 3, s. 16-17.
  article

  article

 6. Trendy vo výstavníctve prinášajú zážitky a emócie. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 12, s. 53-61.
  article

  article

 7. Katalóg veľtrhov a výstav v Slovenskej republike 2020. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2019. 63 s. ISBN 978-80-89105-77-9. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 8. VANKOVÁ, Lucia. Reklama, náklady na reprezentáciu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 11, s. 2-11.
  article

  article

 9. DAVID, John P. How to protect (or destroy) your reputation online : the essential guide to avoid digital damage, lock down your brand, and defend your business. Wayne : Career Press, 2017. 224 s. ISBN 978-1-63265-064-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. KOLLÁR, Igor - LACO, Peter. Podnikové internetové aplikácie. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 98 s. ISBN 978-80-557-1183-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.