Search results

 1. BOBENIČ, Tibor - HURNÝ, František. Life Cycle of an Industry: A Case of Steel Industry. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, s. 64-69. VEGA 1/0842/17.
  article

  article

 2. PRESSBURG, Adrian Peter. Kyjev blokádou škodí najmä sám sebe. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 30. marca 2017, roč. 27, č. 13, s. 46-48.
  article

  article

 3. KVAŠŇÁK, Lukáš. Košické železiarne potrebujú lepšieho majiteľa. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 5. januára 2016, roč. 27, č. 1, (2017.
  article

  article

 4. HOLEC, Roman. Neznáme Krompachy. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, apríl 2013, roč. 7, č. 4, s. 48.
  article

  article

 5. V.I.P. (Výskum, vývoj a implementácia nástrojov IMS v podnikoch SR) : recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektu MVP č. I-13-112-00 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [71 s.]. MVP I-13-112-00. ISBN 978-80-225-3792-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. HLUŠKOVÁ, Tatiana - KRAJČÍK, Daniel. Vplyv súčasnej ekonomickej krízy na toky priamych zahraničných investícií (na príklade firiem ropného priemyslu). In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2012. ISSN 1335-5813, Jeseň 2012, roč. 12, č. 3, s. 38-41. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0161454/FM_JESEN_2012_komplet.pdf>
  article

  article

 7. CZILLINGOVÁ, Jana - PETRUŠKA, Igor - TKÁČ, Michal. Financial and economic analysis of steel industry by multivariate analysis. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 4, s. 388-405.
  article

  article

 8. Eco-innovation in industry : enabling green growth : OECD innovation strategy. Paris : OECD, 2009. 276 s. ISBN 978-92-64-07721-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. TOKÁROVÁ, Mária. Štátna pomoc a jej základné úlohy v SR po vstupe do EÚ. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2004. ISSN 0572-3043, 2004, roč. 12, č. 7, s. 231- 239.
  article

  article

 10. DUBSKÝ, Stanislav. Vybrané ukazatele hospodářského a sociálního vývoje na území ČR od vzniku samostatného státu. In Statistika : ekonomicko-statistický časopis. ISSN 0322-788X, 1999, roč. 36, č. 2, s. 82-95.
  article

  article