Search results

 1. VRÁNA, Michael - HOLBA, Marek. Čistírenství a zemědělství ve světle cirkulární ekonomiky. In TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). - Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1, s. [1-12].
  article

  article

 2. BREZOVSKÝ, Jozef. Horúco v chladenej logistike. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, marec-apríl 2019, roč. 15, č. 77, s. 16-17.
  article

  article

 3. MUISC '19: Youth, Business and Society. International Student Business and Management Sciences Congress. MUISC '19: Youth, Business and Society : International Student Business and Management Sciences Congress, 14-15 March 2019, (Istanbul,Turkey). 1st Edition. Istanbul : Ege Reklam Basim Sanatlari San, 2019. 68 s. ISBN 978-605-2124-12-3.
  book

  book

 4. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Paragrafmi proti obchodníkom. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 3-4/19, č. 46, (2019.
  article

  article

 5. PAKŠIOVÁ, Renáta - LOVCIOVÁ, Kornélia. Reporting on CSR and Ethical and Sustainable Management in Food Industry in Slovakia As an EU Member : Chapter 13. In Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context. - Hershey : IGI Global, 2019. ISBN 9781522589716, pp. 199-219 [2,16 AH]. APVV-16-0602.
  article

  article

 6. NESIBA, Jiří - ČUHLOVÁ, Renáta. Ethical Labels in Food-Industry within EU and China. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 1, s. 54-64.
  article

  article

 7. ZSARNÓCZAI, Sándor - ZÉMAN, Zoltán. Output Value and Productivity of Agricultural Industry in Central-East Europe. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 4, s. 185-193.
  article

  article

 8. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). 1st Edition. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. online 692 s. ISBN 978-80-7509-658-6.
  electonic book

  electonic book

 9. SISTO, Roberta - PELLEGRINI, Giustina - LA SALA, Piermichele. Dual Quality Food: A Negative Social Externality or a Competitiveness Opportunity? In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 7, s. 307–313.
  article

  article

 10. Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. Available on Internet: <http://roaae.org/> ISSN 1336-9261.
  electronic journal

  electronic journal