Search results

 1. ROSLING, Hans. Factfulness : Ten Reasons We're Wrong About the World - And Why Things Are Better Than You Think. New York : Flatiron Books, 2018. 342 s. ISBN 978-1-250-10781-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. Challenges of the Knowledge Society CKS 2018. International Conference. Challenges of the Knowledge Society (CKS) 2018 : The International Conference, Bucharest, 11th - 12th May 2018 [elektronický zdroj]. 12th Edition. Bucharest : Nicolae Titulescu, 2018. online 1186 s. ISSN 2359-9227.
  electonic book

  electonic book


 3. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. International Scientific Conference. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy : Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Opole, October 16 – 19, 2018, (Poland) [elektronický zdroj]. Reviewers: Marian Ciepaj, Volodymyr Karpenko, Olena Raevneva. Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. online 116 s. ISBN 978-83-946765-1-3.
  electonic book

  electonic book


 4. KAZDOVÁ, Alena. Jste závislí na práci? Hrozí vám vyhoření. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 3, s. 14-19.
  article

  article


 5. BUZAN, Barry - SCHOUENBORG, Laust. Global International Society : a New Framework for Analysis. 1. Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2018. 276 s. ISBN 978-1-108-42788-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. The Hungarian Labour Market 2017. Budapest : Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2018. 288 s. ISSN 1785-8062. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


 7. Alternatives économiques. Quétigny : Alternatives Economiques. iná periodicita. ISSN 0247-3739. Available on Internet: https://www.alternatives-economiques.fr/projet-dalternatives-economiques-070720168677.html
  journal

  journal


 8. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Zostavovatelia: Adam Cibuľa, Martin Karas, Michal Klenka, Eva Vlková ; recenzenti: Ľudmila Lipková, František Škvrnda... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. online 444 s. [39,09 AH]. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404.
  electonic book

  electonic book


 9. ANTALOVÁ, Mária. Theoretical Approach to the Social Quality, Quality of Life and the Quality of Working Life. In Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World : Volume of Scientific Papers. - Opole : Publishing House WSZiA, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, s. 581-590. VEGA 1/0002/16, ITMS 26240120032.
  article

  article


 10. Sociální politika 2018. Mezinárodní workshop. Sociální politika 2018: hodnoty, vize, trendy : sborník odborných a vědeckých textů z mezinárodního workshopu Sociální politika 2018. Recenzenti: Vojtěch Krebs, Magdaléna Kotýnková ... [et al.]. Praha : Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE v Praze : Nakladatelství Oeconomica, 2018. CD-ROM 116 s. ISBN 978-80-245-2291-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book