Search results

 1. The Hungarian Labour Market 2017. Budapest : Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2018. 288 s. ISSN 1785-8062. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


 2. KAZDOVÁ, Alena. Jste závislí na práci? Hrozí vám vyhoření. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 3, s. 14-19.
  article

  article


 3. Alternatives économiques. Quétigny : Alternatives Economiques. iná periodicita. ISSN 0247-3739. Available on Internet: https://www.alternatives-economiques.fr/projet-dalternatives-economiques-070720168677.html
  journal

  journal


 4. ROSLING, Hans. Factfulness : Ten Reasons We're Wrong About the World - And Why Things Are Better Than You Think. New York : Flatiron Books, 2018. 342 s. ISBN 978-1-250-10781-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book


 5. Talent Abroad: A Review of Moroccan Emigrants. Paris : OECD, 2017. 178 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/talent-abroad-a-review-of-moroccan-emigrants_9789264264281-en> ISBN 978-92-64-26427-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. OECD Review of Risk Management Policies Morocco. Paris : OECD, 2017. 219 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-review-of-risk-management-policies-morocco_9789264276482-en> ISBN 978-92-64-27638-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 7. BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří. Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu tresu odnětí svobody na trhu práce. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 1, s. 17-25.
  article

  article


 8. SARRAZIN, Thilo. Přání otcem myšlenky : Evropa, měna, vzdělanost, přistěhovalectví - proč politika tak často selhává. 1. vydání. Praha : Academia, 2017. 503 s. XXI. století, Sv. 45. ISBN 978-80-200-2749-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 9. Foundation focus. Brussels : Eurofound. neuvádza sa. ISSN 1725-6763
  journal

  journal


 10. PAUHOFOVÁ, Iveta et al. Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku. Recenzenti: Peter Plavčan, Eva Rievajová, Menbere Workie Tiruneh. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. 229 s. VEGA 2/0026/15. ISBN 978-80-7144-259-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku

  book