Search results

 1. PÓLYA, Attila - POLÁČEK, Marian - ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Informatika - tabuľkové procesory. Recenzenti: Štefan Žák, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 178 s. [8,74 AH]. ISBN 978-80-225-4533-4. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 2]
  book

  book

 2. ROMANOVÁ, Anita et al. Informatika I : zbierka úloh. Recenzenti: Mojmír Kokles, Rastislav Šupšák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 237 s. [21,02 AH]. ISBN 978-80-225-4573-0. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 2]
  book

  book

 3. ŽITŇANSKÁ, Magdaléna. Investičné rozhodovanie s využitím MS Excel. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník príspevkov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (2. ročník) : 29. júna - 1. júla 2016, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4305-7, s. [82-85].
  article

  article

 4. PÓLYA, Attila - POLÁČEK, Marian - ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Informatika - praktikum. Recenzenti: Štefan Žák, Ivan Hečko. 2. [dopl. a rozšír.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 250 s. [15,12 AH]. ISBN 978-80-225-4285-2. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 3]
  book

  book

 5. MUCHA, Vladimír. Vytvorenie kontingenčnej tabuľky a grafu v prostredí Microsoft Excel [elektronický zdroj]. Bratislava, 2015. online [6 s., 4 NS].
  electonic book

  electonic book

 6. WALKENBACH, John. Excel VBA programming for dummies. 4th ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2015. 391 s. For Dummies: a Wiley Brand. ISBN 978-1-119-07739-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. PÓLYA, Attila - POLÁČEK, Marian - ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Informatika - praktikum. Recenzenti Štefan Žák, Ivan Hečko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 218 s. [12,40 AH]. ISBN 978-80-225-3924-1. [Copy count : 12, currently available 11, at library only 1]
  book

  book

 8. ŠIMEK, Tomáš. Office 2013 : podrobný průvodce. Praha : GRADA Publishing, 2013. 255 s. Průvodce. ISBN 978-80-247-4731-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Office 2013

  book

 9. PECINOVSKÝ, Josef. Excel 2013 : podrobný průvodce. Praha : GRADA Publishing, 2013. 252 s. Průvodce. ISBN 978-80-247-4729-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Excel 2013

  book

 10. PÓLYA, Attila. Špeciálne finančné aspekty tabuľkových procesorov. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. [1-6].
  article

  article