Search results

Records found: 1792  
Your query: Keywords = "produkty"
 1. ŠEVČÍKOVÁ, Renáta. Vplyv environmentálnych faktorov na obchodné stratégie a inovácie: cesta k udržateľnejšiemu podnikaniu. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 141-149. VEGA 1/0398/22.
  article

  article

 2. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka - FECKOVÁ, Katarína - GUBÍNIOVÁ, Katarína. Business Initiatives in Product Packaging: Challenges Towards Eco-Friendly Solutions. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 49-55. VEGA 1/0398/22.
  article

  article

 3. VESELÝ, Karel - PAULIKOVÁ, Andrea. Bankopojištění budí pozornost regulátorů. In Pojistný obzor : odborný časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2023. ISSN 2464-7381, 2023, č. 3, s. 30-31.
  article

  article

 4. VOLDÁN, Adam. Jak zkonstruovat zelený produkt podle ESG? In Pojistný obzor : odborný časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2023. ISSN 2464-7381, 2023, č. 4, s. 38-41.
  article

  article

 5. KOLLÁR, Vojtech - MATÚŠOVÁ, Silvia. Produktová politika v obehovom hospodárstve. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia, manažment a marketing. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2023. ISSN 1337-2955, 2023, roč. 19, č. 2, s. 80-91.
  article

  article

 6. ŠEVČÍKOVÁ, Renáta - JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka - CHOMOVÁ, Katarína. Attitudes of Slovak Consumers Towards Environmentally Friendly Products and Their Packaging. In Current Trends in Quality Science : Innovative and Sustainable Products, Materials, and Technologies. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2023. ISBN 978-83-7654-540-0, pp. 213-224. VEGA 1/0398/22, HORIZON – CL5-2021-D2-01-16, KEGA 030EU-4/2022.
  article

  article

 7. ORESKÝ, Milan. Artificial Intelligence and Circular Economy. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 92-102.
  article

  article

 8. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť v luxusnom segmente. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 84-91. VEGA 1/0398/22.
  article

  article

 9. DONOVALOVÁ, Alena - BREZINA, Ivan, ml. Udržateľnosť módneho priemyslu v kontexte podpory značiek šetrných k životnému prostrediu. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 21-30. VEGA 1/0398/22.
  article

  article

 10. ADÁMKOVÁ, Alena. Nacházíme se v pasti středních příjmů. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2023. ISSN 1802-4599, 2023, roč. 17, č. 4, s. 6-8.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.