Search results

Records found: 2523  
Your query: Keywords = "prognózy"
 1. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2024. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2024. 116 s. [5,8 AH]. ISBN 978-80-89105-87-8.
  electonic book

  electonic book

 2. HAN, Zhao. Asymmetric Information and Misaligned Inflation Expectations. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V., 2024. ISSN 0304-3932, 2024, vol. 143, no. April, pp. 1-18.
  article

  article

 3. Prognostické práce [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Prognostický ústav – CSPV SAV. 2x ročne. Available on Internet: <https://www.prog.sav.sk/casopis/> ISSN 1338-3590.
  electronic journal

  electronic journal

 4. KAĽUHA, Pavol. Recyklácia komunálneho odpadu v krajinách Vyšehradskej skupiny. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5130-4, s. 43-50. KEGA 035EU-4/2022.
  article

  article

 5. SKÁLA, Zdeněk. Český obchod v čase zmien. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2023. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 69, (2023.
  article

  article

 6. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2023. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2023. 115 s. [5,75 AH]. ISBN 978-80-89105-85-4.
  book

  book

 7. LINK, Sebastian et al. Information Frictions Among Firms and Households. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V., 2023. ISSN 0304-3932, 2023, vol. 135, no. April, pp. 99-115.
  article

  article

 8. ASCARI, Guido et al. Fiscal Foresight and the Effects of Government Spending: It’s All in the Monetary-Fiscal Mix. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V., 2023. ISSN 0304-3932, 2023, vol. 134, no. March, pp. 1-15.
  article

  article

 9. BOHDALOVÁ, Mária - KŘÍŽKOVÁ, Miriama. Short-Term and Seasonal Time Series Models for Online Marketing Campaigns. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1338-7944, 2023, roč. 18, č. 1, s. 16-26.
  article

  article

 10. ŠPROCHA, Branislav. Tri desaťročia transformácie plodnosti v Česku a na Slovensku v prierezovom a generačnom pohľade. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2023. ISSN 1805-2991, 2023, roč. 65, č. 2, s. 65-83.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.