Search results

Records found: 972  
Your query: Keywords = "programovanie"
 1. PAVELKA, Roman. Jak stáhnout data z webové stránky pomocí programového systému SAS. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023. ISSN 1336-7420, 2023, roč. 19, č. 1, s. 50-61.
  article

  article

 2. SOJKA, Pavol. Úvod do jazyka R. Recenzovali: Peter Červenka, Ján Pittner. 1. vydanie. Bratislava : Občianske združenie 5V, 2023. [58 s.] [3,25 AH]. ISBN 978-80-974484-7-9.
  book

  book

 3. HORVÁTHOVÁ, Martina. Riešenie optimalizačného problému pomocou dynamického programovania. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2023. ISSN 1338-5224, 2023, roč. 13, č. 1, s. 15-21.
  article

  article

 4. ČIČKOVÁ, Zuzana - SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose. Benefits of Cooperative Distribution. In ODS2023. International Conference on Optimization and Decision Science. ODS2023: International Conference on Optimization and Decision Science : Book of Abstracts, Ischia (Italy) September 4th - September 7th 2023. - Florencia : Università degli Studi di Firenze, 2023, pp. 267-268.
  article

  article

 5. SÁNCHEZ VIZCAÍNO, María Carmen. ATLAS.ti para investigar a partir del texto multimodal. La enseñanza de segundas lenguas desde la perspectiva de la musicología y la sociología cultural. In Tecnologías para la investigación en segundas lengua. - Barcelona : Universitat de Barcelona. ISSN 2696-676X, 2023, vol. 2, no. 2, pp. [1-35].
  article

  article

 6. SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose - ČIČKOVÁ, Zuzana. Aplikačné využitie priestorových hier. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 22. listopad - 24. listopad 2023, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5107-6, s. 103-107. VEGA 1/0115/23.
  article

  article

 7. HORVÁTHOVÁ, Martina. Využitie dynamického programovania pri zostavovaní produktu cestovného poistenia. In MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5102-1, s. 44-51. VEGA 1/0096/23.
  article

  article

 8. PECINOVSKÝ, Rudolf. Začínáme programovat v jazyku Python. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 316 s. ISBN 978-80-271-3609-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  Začínáme programovat v jazyku Python

  book

 9. ČIČKOVÁ, Zuzana - HOLZEROVÁ, Patrícia - GEŽÍK, Pavel. Viackriteriálne bimaticové hry a podmienky optimálnosti Karusha-Kuhna-Tuckera. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu 2022. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 30. listopad - 2. prosinec 2022, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5006-2, s. 5-11. VEGA 1/0427/20, VEGA 1/0339/20.
  article

  article

 10. MIHALECH, Patrik. Interaktívna aplikácia na analýzu nezamestnanosti a počtu nezamestnaných podľa okresov SR v jazyku R pomocou balíkov shiny a leaflet. In Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4993-6, s. 89-104. VEGA 1/0561/21.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.