Search results

 1. Suistainable Development in the European Union : Overview of Progress Towards the SDGs in an EU Context : 2019 Edition. 3rd Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 40 s. ISBN 978-92-76-00782-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Canada 2018. Paris : OECD, 2018. 129 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-canada-2018_9789264303560-en> ISBN 978-92-64-30355-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Making Development Co-operation Work for Small Island Developing States. Paris : OECD, 2018. 144 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/making-development-co-operation-work-for-small-island-developing-states_9789264287648-en> ISBN 978-92-64-28761-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Case Studies on Leaving No One Behind : A Companion Volume to the Development Co-operation Report 2018. Paris : OECD, 2018. 147 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/case-studies-on-leaving-no-one-behind_9789264309333-en> ISBN 978-92-64-30932-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. OECD Development Co-operation Peer Reviews: France 2018. Paris : OECD, 2018. 122 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-france-2018_9789264302679-en> ISBN 978-92-64-30266-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 6. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Australia 2018. Paris : OECD, 2018. 126 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-australia-2018_9789264293366-en> ISBN 978-92-64-29334-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Rozvojová spolupráca : bulletin platformy mimovládnych rozvojových organizácií. Bratislava : Platforma mimovládnych rozvojových organizácií. neuvádza sa
  journal

  journal

 8. FILUS, Ivan et al. Význam bioekonomiky pre Slovenskú republiku a návrh štruktúrovaného dotazníka na oslovenie stakeholderov : štúdia pre predmet zákazky: Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 61 s. [3,1 AH].
  book

  book

 9. FILUS, Ivan et al. Návrh inovačných priorít pre Národný projekt : štúdia pre predmet zákazky: Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 55 s. [2,8 AH].
  book

  book

 10. Employment and Skills Strategies in the Philippines. Paris : OECD, ADB, 2017. 71 s. OECD Reviews on Local Job Creation. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/employment-and-skills-strategies-in-the-philippines_9789264273436-en> ISBN 978-92-64-27342-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book