Search results

Records found: 347  
Your query: Keywords = "projekty investičné"
 1. KOŠDY, Martina. Hodnotenie dopadov a efektivity investičnej pomoci vo vybraných krajinách strednej a východnej Európy : dizertačná práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2023. 135 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. BELARDI, Jan. Spatial Distribution of Granted Investment Incentives in the Czech Republic. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2022. ISSN 1212-415X, 2022, roč. 22, č. 2, s. 5-15.
  article

  article

 3. DRUŽBACKÁ, Barbora - KITTOVÁ, Zuzana. Plánované a realizované BRI projekty na Slovensku. In Čínska hodvábna cesta (Belt and Road Initiative) - príležitosť alebo riziko pre konkurencieschopnosť exportu EÚ a SR? : súbor vedeckých statí k projektu VEGA. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5026-0, s. 113-118. VEGA V-20-167-00 (1/0777/20).
  article

  article

 4. KOVÁČIK, Vladimír. The Evaluation of Implementation of Operational Program Environment in the Programming Period 2007-2013 from Regional Aspect. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2021. ISSN 2454-0145, 2021, vol. 13, no. 1, s. 42-50.
  article

  article

 5. RIVNA, Anna. Challenges of the FDI in Ukraine. In Aktuaľni problemy sučasnych mižnarodnych vidnosyn. konferencija. Aktuaľni problemy sučasnych mižnarodnych vidnosyn : materialy mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. - Dnipro : PrintDim, 2021. ISBN 978-617-7371-81-5, pp. 305-309 online.
  article

  article

 6. ELOKHOVA, Irina Vladimirovna - LIPKOVÁ, Ľudmila. Otraslevyje osobenosti analiza effektivnosti investicionych projektov. In Innovacionnoje razvitie ekonomiki tendencii i perspektivy. konferencija. Innovacionnoje razvitie ekonomiki tendencii i perspektivy : materialy 4. meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. - Perm : Perm National Research Polytechnic University, 2021. ISBN 978-5-398-02627-6, c. 230-239 online.
  article

  article

 7. JANČIČKOVÁ, Lea - PAKŠIOVÁ, Renáta. The Structure of Supported Business R&D Initiatives by Super-Deduction in Slovakia. In International Scientific Conference EMAN 2021. Economics & Management: How to Cope with Disrupted Times. 5th International Scientific Conference EMAN 2021 – Economics & Management: How to Cope with Disrupted Times : Conference Proceedings. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2021. ISBN 978-86-80194-43-1. ISSN 2683-4510, pp. 293-301 online. I-21-103-00.
  article

  article

 8. PINDA, Ľudovít - KADEROVÁ, Andrea - KRÁTKA, Zuzana. Riadenie rizík investičných projektov. Recenzenti: František Peller, Anna Majtánová. 1. vydání. Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2021. 148 s. [7,85 AH]. VEGA 1/0166/20. ISBN 978-80-88320-93-7.
  book

  book

 9. WEISS, Roland - KUDLOVÁ, Zuzana. Innovative Forms of Financing Investment Projects. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2021. ISSN 2585-8785, 2021, vol. 14, no. 2, pp. 55-61 online.
  article

  article

 10. HAJDUOVÁ, Zuzana et al. Finančný manažment : zbierka príkladov. Recenzenti: Peter Dorčák, Jakub Lukáč. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 231 s. [10,7 AH]. VEGA 1/0240/20 (30%), CE1158 ENTER (35%), CE1569 (35%). ISBN 978-80-571-0399-8. [Copy count : 10, currently available 6, at library only 2]
  Finančný manažment

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.