Search results

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Šesť otázok, ktoré pomôžu vybudovať v tíme dôveru. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 36-37.
  article

  article

 2. TAPSCOTT, Don - TAPSCOTT, Alex. Blockchain Revolution : How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is Changing the World. 1st Edition. London : Portfolio/Penguin Random House, 2018. 358 s. ISBN 978-0-241-23786-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Multi-dimensional Review of Paraguay. Volume 1. Initial Assessment. Paris : OECD, 2018. 220 s. OECD Development Pathways. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-paraguay_9789264301900-en> ISBN 978-92-64-30189-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. BEDNÁR, Richard - ZAGORŠEK, Branislav. The Limited Impact of Business Model on Business’ Prosperity. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 1, s. 8-19. VEGA 1/0019/15.
  article

  article

 5. KOLLÁR, Vojtech. Zabezpečovanie kvality z pohľadu prosperity a konkurencieschopnosti. In Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4445-0, s. 46-54 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  article

  article

 6. BARFUß, Georg - JÜNGER, Michael - BAUER, Mathias R. Auswirkungen der Digitalisierung auf die Nachhaltigkeit. In Arbeitsberichte/Hochschule Ingolstadt. - Ingolstadt : Hochschule für Angewandte Wissenschaften FH Ingolstadt, 2018. ISSN 1612-6483, 2018, nr. 44, s. 1-16 online.
  article

  article

 7. PETERNEL, Ivona. Economic Diplomacy. Concept for Economic Prosperity in Croatia : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2018. 129 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Education for a Bright Future in Greece. Paris : OECD, 2018. 254 s. Reviews of National Policies for Education. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-for-a-bright-future-in-greece_9789264298750-en> ISBN 978-92-64-29874-3. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 9. HALÁSKOVÁ, Renáta - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta. Socio-Economic Development, Income Inequality and Redistribution. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2017. ISSN 1212-3951, 2017, vol. 20, no. 1, pp. 30-41.
  article

  article

 10. Policy Coherence for Sustainable Development 2017 : Eradicating Poverty and Promoting Prosperity. Paris : OECD, 2017. 190 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-coherence-for-sustainable-development-2017_9789264272576-en> ISBN 978-92-64-27253-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book