Search results

Records found: 2101  
Your query: Keywords = "prostredie podnikateľské"
 1. BURGER, Ivan - REHÁKOVÁ, Helena. Dizajn pracovného miesta a výkonnosť podniku. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 3/2005, roč. 10, zoš. 38, s. 6-12.
  article

  article

 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Pozadie zmien vykazovania udržateľnosti podnikateľov v súčasnosti. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 1, s. 38-40.
  article

  article

 3. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2024. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2024. 116 s. [5,8 AH]. ISBN 978-80-89105-87-8.
  electonic book

  electonic book

 4. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : 24th International Joint Conference : Proceedings : 23 - 24 May 2024, Bratislava, Slovakia - Prague, Czech Republic. 1st Edition. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2024. 194 s. ISBN 978-80-245-2512-9. ISSN 2453-6113.
  electonic book

  electonic book

 5. Data-Centric Business and Applications : Advancements in Information and Knowledge Management. Volume 2. 1st Edition. Cham : Springer Nature Switzerland, 2024. 441 s. ISBN 978-3-031-59131-0.
  electonic book

  electonic book

 6. VOJTKOVÁ, Mária - HURBÁNKOVÁ, Ľubica - SIVAŠOVÁ, Daniela. The Business Environment in Slovakia from the Point of View of the Death of Enterprises. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8309, 2024, vol. 13, no. 1, pp. 90-101. VEGA 1/0561/21.
  article

  article

 7. VOJTASOVÁ, Mária. Bankruptcy Prediction in the Slovak Business Environment Using Financial and Non-Financial Indicators With SMOTE. In QUAERE 2024. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2024 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 24. - 26. června 2024, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2024. ISBN 978-80-87952-40-5, pp. 74-81. VEGA 1/0639/21, EU COST Action CA19130 Fintech and AI in Finance.
  article

  article

 8. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - KOVÁCS, Jozef. Sustainability of Innovative Enterprises in Slovakia. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 488-497. VEGA 1/0006/22.
  article

  article

 9. KOPČÁKOVÁ, Janka - WEISS, Erik. Methodology of Creation of Indexes in the Field of the Business Environment. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2023. ISSN 2585-8785, 2023, vol. 16, no. 1-2, pp. 48-58.
  article

  article

 10. SIMONIDESOVÁ, Jana - ROKOSZ, David. Komparácia zdaňovania podnikov v podmienkach Českej a Slovenskej republiky. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 25. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5131-1, s. 43-52.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.