Search results

 1. SIRŮČEK, Pavel - DŽBÁNKOVÁ, Zuzana. Nobel Prize Laureate in Economics 2017. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0572-3043, 2018, roč. 26, č. 1, s. 67-72.
  article

  article


 2. ŠLOSÁR, Róbert - ŠTETKA, Peter. Analysis of Cognitive Disproportion Between Positive and Negative Response To Visual Marketing Stimuli. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 1, s. 64-74. VEGA 1/0876/17.
  article

  article


 3. KUTROVÁ, Eliška - STREJČEK, Petr. Behaviorální předsudky. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 6, s. 30-31.
  article

  article


 4. VYSEKALOVÁ, Jitka. Typologie zákazníka - jak sa vyvíjejí přístupy k „přihrádkám na lidi"? In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 2, s. 6-9.
  article

  article


 5. HLADEKOVÁ, Liba Chiara. Žite lepšie svoj život na stoličke. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 24-27.
  article

  article


 6. MINÁRIK, Peter. Prečo školenia nikdy nefungovali... In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 32-34.
  article

  article


 7. LORINCOVÁ, Tatiana - TOMKOVÁ, Anna. Comparison of the potential to work with customer in the context of selected socio-demographic indicators. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2017. ISSN 1338-0494, 2017, vol. 9, no. 1, s. 19-26.
  article

  article


 8. SCHICK, Marcus - NEFT, Martin. Dôvera v podnikaní je nad zlato. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. September-október, s. 16-20.
  article

  article


 9. ŠKUTKOVÁ, Jana. Priznať chybu je umenie. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. September-október, s. 22-23.
  article

  article


 10. ASSAD, Ali. Výskyt nadmernej sebadôvery v rozhodovaní jednotlivcov. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 6-14.
  article

  article