Search results

Records found: 135  
Your query: Keywords = "realita virtuálna"
 1. KOVÁČ, Juraj - MALEGA, Peter - HRYTSANIUK, Olha. Využitie virtuálnej reality v oblasti marketingu a obchodu. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2023. ISSN 1337-7094, 2023, č. 47, s. 27-29.
  article

  article

 2. JELÍNKOVÁ, Eva - NOSKOVÁ, Marta. Augmented Reality in Marketing. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2023. ISSN 2454-1028, 2023, roč. 20, č. 1, s. 9-23.
  article

  article

 3. Engineering Sciences and Production Management. Workshop. Engineering Science and Production Management 2022 : Workshop Proceedings. Editors: Milan Majerník, Naqibullah Daneshjo, Jana Chovancová ; reviewers: Jana Štofková, Milan Edl, Mariusz Andrzejewski, Andreas Kohla. 1st Edition. Košice : Pro Enviro, 2022. 128 s. [13,76 AH]. ISBN 978-80-89295-96-8.
  book

  book

 4. ŠÁŠKY, Michael - JANKOVIČ, Michal. Virtuálna a rozšírená realita ako súčasť každodenného digitálneho pôsobenia. In MERKÚR 2022. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2022 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5013-0, pp. 230-242.
  article

  article

 5. DANESHJO, Naqibullah et al. Implementation of Simulation in the Design of Robotic Production Systems. - Registrovaný: Web of science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8309, 2022, vol. 11, no. 1, pp. 179-188 online. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 002TUKE-4/2020.
  article

  article

 6. KOSTOLÁNI, Michal - MURÍN, Justín - KOZÁK, Štefan. Predictive Intelligent Maintenance Control Using Augmented Reality. In Information Technology Applications : International Journal of Information Technology Applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2021. ISSN 2453-7497, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 3-11.
  article

  article

 7. SCHULZE, Susanne - MARKOVIČ, Peter. Education Fairs in the Corona Pandemic Around COVID-19: Digital Fairs Versus Face-Toface Offerings - A Comparison. In Knowcon 2021: Knowledge on Economics and Management. Conference. KNOWCON 2021: Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2021. ISBN 978-80-244-6032-1, pp. 202-208 online. VEGA 1/0240/20.
  article

  article

 8. Marketing and Smart Technologies : Proceedings of ICMarkTech 2020. Singapore : Springer, 2021. 797 s. ISBN 978-981-33-4182-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. GREGOR, Pavel. Digitalizácia nie je budúcnosť, ale súčasnosť. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 5-6/20, č. 53, (2020.
  article

  article

 10. BAJZÍK, Peter - BALCO, Peter. Virtuálna realita - nástroj na zvyšovanie produktivity v priemysle. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s. 14-15.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.