Search results

 1. PORACKÝ, Marek - JESNÝ, Martin. Priemysel potrebuje druhý život materiálov. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2019. ISSN 1336-9857, Apríl-Máj 2019, č. 4, s. 12-17.
  article

  article

 2. ZIMOVÁ, Magdaléna - MATĚJŮ, Ladislava. Oběhové hospodářství a zdraví. In TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). - Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1, s. [1-3].
  article

  article

 3. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika. Large-Volume Collection of Municipal Waste. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 201-206. VEGA 1/0582/17.
  article

  article

 4. TOMAN, Pavel. Obaly hledají cesty k ekologii. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 3, s. 52-54.
  article

  article

 5. DRTIL, Miloslav. Opätovné získavanie fosforu z čistiarenských kalov a odpadových vôd v ČOV. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X, 2019, roč. 62, č. 3-4, s. 13-17.
  article

  article

 6. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika. Motivácia občanov ku triedeniu komunálneho odpadu na Slovensku. In TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Mezinárodní konference. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). - Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1, s. [1-11] online. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 7. LUMNITZER, Ervin et al. Development of Materials Obtained from Recycled Cars and Their Subsequent Use in Noise Reduction. - Registrovaný: Web of Science. In Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology. - London : SAGE Publications. ISSN 1478-2413, 2018, vol. 34, no. 4, pp. 221-229. APVV 0432-12.
  article

  article

 8. HANULÁKOVÁ, Eva - DAŇO, Ferdinand. Integration of the Circular Economy System Into the Company Operation. In Digitalization & Smart Green (R)evolution. International Scientific Conference. Digitalization & Smart Green (R)evolution : The Proceedings of the International Scientific Conference, 15th–16th November 2018, (Bratislava, Slovakia). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4588-4, pp. 48-55. VEGA 1/0380/17.
  article

  article

 9. RIFAIOVÁ, Daniela. Plasty núkajú udržateľnosť produktom aj rope. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Jún-Júl 2018, č. 5, s. 27-31.
  article

  article

 10. PORACKÝ, Marek. V obehovej ekonomike je zatiaľ priveľa papierov. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Jún-Júl 2018, č. 5, s.12-16.
  article

  article