Search results

 1. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Zmeny financovania v regionálnom školstve v SR. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 3, s. 67-68.
  article

  article

 2. CIEŚLIK, Andrzej - RYAN, Michael. Brexit and the Location of Japanese Direct Investment in European Regions. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 1, pp. 66-73.
  article

  article

 3. ŠPROCHA, Branislav. Pokles konečnej plodnosti v okresoch Slovenska a úloha zmien pravdepodobnosti zväčšenia rodiny. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. ISSN 1339-6854, 2021, roč. 31, č. 1, s. 32-47.
  article

  article

 4. CÁR, Mikuláš. Epidemická situácia z regionálneho pohľadu. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. ISSN 1339-6854, 2021, roč. 31, č. 2, s. 18-22.
  article

  article

 5. TOMEČKOVÁ, Lenka. Turkish Diaspora as an Instrument of the ‘New’ Turkish Foreign Policy – The Case of Europe. In LOMONOSOV 2021. naučnyj forum. Materialy meždunarodnogo molodežnogo naučnogo foruma LOMONOSOV-2021 : elektronnyj resurs. - Moskva : MAKS Press, 2021. ISBN 978-5-317-06593-5, s. 1-2 online.
  article

  article

 6. MAJZLÍKOVÁ, Erika - VITÁLOŠ, Matej. Potential Risk of Automation for Employment in Slovakia: A District- and Industry-Level Analysis. In Working papers. - Bratislava : University of Economics in Bratislava. ISSN 1339-0430, 2021, no. 24, pp. 1-24 online.
  article

  article

 7. ČIEFOVÁ, Michaela - SERESOVÁ, Katarína. Intercultural Issues in Border Regions: the Case of Austria and Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Journal of Comparative Politics. - Ljubljana : CAAPPI – Centre for the Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions. ISSN 1338-1385, 2021, vol. 14, no. 1, pp. 60-70 online.
  article

  article

 8. Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, ProQuest, Registrovaný: Index Copernicus. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.cjournal.cz/> ISSN 1804-1728.
  electronic journal

  electronic journal

 9. GÁLL, Jozef et al. Aplikácie metód umelej inteligencie v procese ekonomickej analýzy vo vybraných aspektoch cestovného ruchu : správa o výsledkoch riešenia projektu: PMVP I-20-107-00. 1. vydanie. Bratislava, 2021. 11 s. [PMVP] I-20-107-00.
  book

  book

 10. MURA, Ladislav - HAJDUOVÁ, Zuzana. Measuring Efficiency by Using Selected Determinants in Regional SMEs. - Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2021, vol. 8, no. 3, pp. 487-503 online. VEGA 1/0813/19, GAAA 5-5/2020.
  article

  article