Search results

 1. GAUGER, Iryna - ŚLEDZIEWSKA, Katarzyna. Is a Model of Comprehensive Regionalism Trade-Increasing for V4 Countries? Sectoral Approach. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 1, s. 21-39.
  article

  article

 2. Digital Government Review of Morocco : Laying the Foundations for the Digital Transformation of the Public Sector in Morocco. Paris : OECD, 2018. 130 s. OECD Digital Government Studies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-review-of-morocco_9789264298729-en> ISBN 978-92-64-29871-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. SHEPELEV, Maximilian. Regional integries in the crisis of globalism. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 3-4, pp. 24-27.
  article

  article

 4. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Verejná správa a vládna finančná štatistika podľa systému ESA 2010. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, September 2016, roč. 3, č. 9, s. 1-11 online.
  article

  article

 5. JACKO, Tomáš - MALÍKOVÁ, Ľudmila. Public administration reform in Slovakia: reviewing previous structures and adopting a new model. In Local autonomy in the 21st century. symposium. Local autonomy in the 21st century. Between tradition and modernisation : proceedings of symposium in Vilnius, 9-10 May 2014. - [Clermont-Ferrand] : Institut Universitaire Varenne, 2016. ISBN 978-2-37032-075-9. ISSN 2491-1194, pp. 285-304.
  article

  article

 6. GOZORA, Vladimír. Ekonomická diferenciácia prihraničných regiónov Slovenska s Poľskom. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, 2016, roč. 12, č. 1, s. 17-22.
  article

  article

 7. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Regionálne účty systému ESA 2010. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Júl-august 2016, roč. 3, č. 7-8, s. 1-11 online.
  article

  article

 8. SEKELSKÝ, Lukáš. Lokálne ekonomické vplyvy univerzít : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2016. 105 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. PŘÍVARA, Andrej. Globalizácia a regionalizácia migrácie v interdependentnom svete. In Medzinárodná migrácia - problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4187-9, s. 36-41 CD-ROM. VEGA 1/0210/13.
  article

  article

 10. DELOVAROVA, Leila - KUKEYEVA, Fatima. Regionalisation and integration in Central Asia: migration issues. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2014. ISSN 1335-2741, 2014, roč. 17, č. 2, s. 134-149.
  article

  article