Search results

Records found: 2913  
Your query: Keywords = "reklama"
 1. TRIZULIAK, Tibor. Nekalá súťaž - klamlivá reklama. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 2, s. 52-56.
  article

  article

 2. ŠÍDLOVÁ, Věra. Budoucnost je hybridní: kombinace výzkumu a analýzy AI při testování kreativity s cílem maximalizovat její efektivitu. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2024. ISSN 1211-5622, 2024, roč. 29, č. 1, s. 12-13.
  article

  article

 3. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 12x ročne. ISSN 1335-2016. Available on Internet: https://strategie.hnonline.sk/news
  journal

  journal

 4. VEČEŘOVÁ, Veronika. Které faktory budují zákaznickou věrnost v e-commerce? In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2024. ISSN 1211-5622, 2024, roč. 29, č. 2, s. 12-13.
  article

  article

 5. FODRANOVÁ, Iveta. Trebišov – premárnená príležitosť filmového impaktu. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia. ISSN 1335-4701, 8. marca 2023, roč. 31, č. 47, s. [1-2]. Available on Internet: <https://hnonline.sk/komentare/komentare/96070912-trebisov-premarnena-prilezitost-filmoveho-impaktu>
  article

  article

 6. WINKLER, Martin et al. Právo v marketingu. Recenzenti: Tomáš Moravec, Andrea Szakács. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 360 s. [23,30 AH]. KEGA 041EU-4/2022. ISBN 978-80-225-5124-3. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  Právo v marketingu

  book

 7. GBUROVÁ, Jaroslava - ČIRČOVÁ, Vanda. Impact of Innovations on the Promotion of Hotels in Historical Objects: a Quantitative Research From Slovakia. In International Business Information Management Association Conference. Global Economic Development Research within 2025 Vision. Proceedings of the 42nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) : Global Economic Development Research within 2025 Vision. - [Norristown] : International Business Information Management Association, 2023. ISSN 2767-9640, pp. 547-553. FPPV-37-2023.
  article

  article

 8. HOJDIK, Vladimír - UHLIAR, Miroslav. Industrial Organization: An Assessment of Current Situation Within Slovak Advertising Sector. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 174-181. VEGA 1/0582/22.
  article

  article

 9. DRÁBIK, Peter et al. Marketingová komunikácia a digitálne médiá : praktikum. Recenzenti: Miroslav Karlíček, Jakub Horváth. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 130 s. [5,81 AH]. KEGA 029EU-4/2022. ISBN 978-80-225-5100-7.
  book

  book

 10. RIEDL, Joachim et al. Sexism in Advertisements – a Cross-Cultural Analysis. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1338-7944, 2023, roč. 18, č. 3, s. 2-16.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.