Search results

 1. HARUMOVÁ, Anna. Teória finančného riadenia holdingu. Recenzenti: Eduard Hyránek, Tomáš Ciran. 1. vydanie. Lewes : Ecoletra.com, 2019. [420 s.] [21 AH]. KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-1-64467-138-2.
  book

  book

 2. Slovakia Catching-up Regions: Analysis of Destination Management System in the Prešov Region of the Slovak Republic : Analysis of the Destination Management System : Tourism Information Centers : Destination Management Organizations in the Prešov Region of Slovak Republic. 1st Edition. Washington, D.C. : The International Bank for Reconstruction and Development, 2019. online 40 s. Catching-up Regions Initiative (CURI).
  electonic book

  electonic book

 3. Zarządcze determinanty funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Recenzenci: Paweł Rydzewski, Łukasz Skowron. 1. edycja. Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019. online 115 s. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-368-7.
  electonic book

  electonic book

 4. DALCI, Ilhan et al. The Moderating Impact of Firm Size on the Relationship between Working Capital Management and Profitability. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 3, pp. 296-312.
  article

  article

 5. ACFA 2018: Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting. International Conference. ACFA 2018: Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting : Proceedings from the 19th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2018), 25.5.2018, (Prague, Czech Republic). Cham : Springer International Publishing AG/Springer Nature, 2019. online 397 s. Springer Proceedings in Business and Economics. ISBN 978-3-030-11850-1. ISSN 2198-7246.
  electonic book

  electonic book

 6. KOŠŤÁLOVÁ, Jana - TÁBORSKÝ, Ondřej. Nástroje zvýšení úrovně projektového řízení pro lepší rozvoj regionů. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 248-255.
  article

  article

 7. Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus, Spracovaný v EKO-INDEX. Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives". 4x ročne. Available on Internet: <https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations> ISSN 1810-4967.
  electronic journal

  electronic journal

 8. Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Current Contents Connect. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.cjournal.cz/> ISSN 1804-1728.
  electronic journal

  electronic journal

 9. VALÁŠKOVÁ, Katarína - KOVÁČOVÁ, Mária - KUBALA, Pavol. Dlhové financovanie. Recenzenti: Viera Bartošová, Mariana Sedliačiková. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 159 s. VEGA 1/0428/17. ISBN 978-80-554-1536-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana et al. Contextual Non-financial Information Analysis of Annual Reports. In European Financial Systems 2019. International Scientific Conference. European Financial Systems 2019 : Proceedings of the 16th International Conference, June 24-25, 2019, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2019. ISBN 978-80-210-9337-9, pp. 334-344 online. APVV-16-0602.
  article

  article