Search results

Records found: 521  
Your query: Keywords = "riadenie projektové"
 1. HUDÁKOVÁ, Anna - BURGER, Ivan. HR Gold 2010: dvanásty ročník súťaže. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 2- 6.
  article

  article

 2. BURGER, Ivan. Kultúra v podniku dokáže zjesť podnikovú stratégiu na raňajky. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 3/2017, roč. 22, zoš. 86, s. 27-30.
  article

  article

 3. Riadime ľudí v projektoch II: Dosahujeme zaangažovanosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2007. ISSN 1335-1729, 3/2007, roč. 12, zoš. 46, s. 24-26.
  article

  article

 4. MAJTÁN, Miroslav - TARIŠKOVÁ, Natália. Projektový manažment. Recenzovali: Miroslav Grznár, Renáta Ďurigová. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2024. [325 s.] [17,19 AH]. ISBN 978-80-89710-60-7.
  book

  book

 5. SAMÁKOVÁ, Jana - MESÁROŠOVÁ, Jana. Vplyv prístupu na úspech riadenia projektov agilný, waterfall alebo hybrid? In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2023. ISSN 1339-9403, 2023, roč. 19, č. 1, s. 35-48.
  article

  article

 6. Strengthening the Position of Institutionalized Sustainable Development and Inclusion by Supporting Agenda 2030 Research and Education and Inclusive Diversity Behavior : Proceedings of Scientific Papers : KEGA 019EU-4/2022. No. II. Gabriela Dubcová et al., Editorial and Compilation Work: Natália Tarišková ; scientific Reviewers: Petr Suchánek, Miroslav Tóth. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2023. 85 s. [6,7 AH]. KEGA 019EU-4/2022. ISBN 978-80-280-0481-1.
  book

  book

 7. BANÁŠ, Daniel - HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta. The Usage of Agile Project Management in Companies in Slovakia. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2023. ISSN 1339-9403, 2023, roč. 19, č. 2, s. 4-10.
  article

  article

 8. SIMINSKÁ, Eva. Ako plánovať investície obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-7523, 2023, roč. 16, č. 5, s. 2-6.
  article

  article

 9. GREGOR, Pavel. Prejsť cieľovou páskou je vždy výzva. In Tovar & Predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2023. ISSN 1805-0549, 5-6, č. 71, (2023.
  article

  article

 10. KHÚLOVÁ, Lucia. Manažment obchodných operácií v doprave, zasielateľstve a logistike : (prípadové štúdie). Recenzenti Denisa Jánošová, Lenka Šprochová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 75 s. [5,19 AH]. VEGA 1/0270/22. ISBN 978-80-225-5066-6. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  Manažment obchodných operácií v doprave, zasielateľstve a logistike

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.