Search results

Records found: 1008  
Your query: Keywords = "riadenie rizík"
 1. VOJTKOVÁ, Mária - MIHALECH, Patrik. Intraday Liquidity Modelling Using Statistical Methods. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Argumenta Oeconomica. - Wroclaw : Publishing House of the Wroclaw University of Economics and Business, 2023. ISSN 2720-5088, 50, nr. 1, (2023. VEGA 1/0561/21.
  article

  article

 2. KETZER, Jaroslav. Stresové testování jako nástroj řízení rizik. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 5, s. 19.
  article

  article

 3. ZÁVODNÝ, Michal. Význam katastrofického modelu pri riadení katastrofického rizika. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2023. ISSN 1338-5224, 2023, roč. 13, č. 1, s. 51-56.
  article

  article

 4. KUPEC, Václav. Moderní kontrola veřejné správy. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2023. 151 s. ISBN 978-80-7676-713-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Moderní kontrola veřejné správy

  book

 5. KRÁTKA, Zuzana. Compliance riziko a compliance funkcia v rámci regulácie Solventnosť II. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 21-29. VEGA 1/0431/22.
  article

  article

 6. MUCHA, Vladimír - PÁLEŠ, Michal. Teória pravdepodobnosti pre ekonómov : s podporou jazyka R. Recenzovali: Jozef Fecenko, František Slaninka, Martin Šeleng. 2.rozšírené vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2023. [286 s.] [12 AH]. VEGA 1/0431/22. ISBN 978-80-69021-05-1.
  book

  book

 7. VESELOVSKÁ, Lenka - JANIČKOVÁ, Jana. Vybrané metódy, techniky a prípadové štúdie z manažmentu. Banská Bystrica : BELIANUM, 2022. 113 s. ISBN 978-80-557-1955-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Vybrané metódy, techniky a prípadové štúdie z manažmentu

  book

 8. DEGTIAR, Olga. Makro vs. mikro přístup? Tuzemské banky mají kreditní riziko pod kontrolou. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 8, s. 21-23.
  article

  article

 9. KETZER, Jaroslav. Rozvoj stresového testování v praxi. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 5, s. 34.
  article

  article

 10. Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks : Proceedings of 11th International Scientific Conference. 1st Edition. Ostrava : Technical University of Ostrava, 2022. 159 s. ISBN 978-80-248-4641-5. ISSN 2464-6989 (On-line).
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.